Oviss framtid för Raseborgs samjour

Raseborgs sjukhus framtid diskuterades på måndagen. Bild: Johanna Lemström

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS sammanträdde på måndagsmorgonen, bland annat för att diskutera framtiden för Raseborgs sjukhus.

Det var i slutet av förra veckan som beredningen – skriven av Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare vid HUS – inför måndagens möte publicerades. Då meddelades det att det är sannolikt att samjouren vid Raseborgs sjukhus stänger efter sommarperioden. Men när mötesprotokollet publicerades hade det skett en förändring.

Nu var det inte längre tal om att samjouren stängs efter sommarperioden utan i stället framgick det att situationen på sjukhuset är en sådan att det finns en risk för att nattjouren måste stängas. Däremot specificeras det inte när en dylik förändring eventuellt kunde ske. Orsaken till att nattjouren ligger i farozonen är att det har blivit svårt att uppfylla kraven som ställs på en jour.

Både i beredningen och i mötesprotokollet framgår det att användningen av nattjouren inte är särskilt stor. I medeltal har det rört sig om 3–4 personer mellan klockan 00.00 och 07.00. Nattjourens eventuella bortfall kan kompenseras med att första hjälpen stärks med en ambulans. Ett alternativ kan också vara att enheter som ansvarar för första hjälpen kan få en ny placering.

Avslutningsvis beslutade styrelsen att kommunerna och städerna ska utse representanten och ersättaren till arbetsgruppen. Dessutom framgick det att styrelsen har noterat utvecklingsarbetet – och hur det ska genomföras – av Raseborgs sjukhus.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning