Övervikt ett hot

Av barn och halvvuxna i åldern 2-20 lider 200 000 av akut övervikt. I samma grupp är 60 000 smällfeta.

I det nya regeringsprogrammet har klimatförändringen fått en hög prioritet. Däremot har man helt förbisett ett ytterst konkret hot som berör vår välfärd. Av barn och halvvuxna i åldern 2-20 lider 200 000 av akut övervikt.

I samma grupp är 60 000 smällfeta. Det säger sig självt att detta är ett allvarligt hot mot dessa människor. Det försämrar deras hälsa och livskvaliteter avsevärt samtidigt som det förorsakar vårt samhälle stora kostnader även om deras förväntade livslängd är 10-20 år kortare än för de som har normal vikt. Vårt folk är Europas fetaste. Det är hög tid att satsa tillräckligt med resurser på att åtgärda problemet och hjälpa dessa människor till ett bättre liv.

Lars Federley, Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46