Övervakningen fungerade

Det kunde ha blivit en dyster söndagsmorgon vid Finska vikens nordvästra kust. Två tankfartyg var bara en fartygslängd från en kollision cirka 20 sjömil söder om Hangö.

Det grekiska fartyget Minerva Nike och det liberiska Ice Hawk korsade varandras kurs. Ice Hawk väjde enligt sjöfartsreglerna, men av någon anledning började Minerva Nike gira mot det andra fartyget.

En operatör vid Finska vikens sjötrafikcentral upptäckte vad som höll på att hända, och lyckades få det grekiska fartyget att avbryta giren.

Fartygen hade sammanlagt över 90 000 ton olja ombord.

Miljöcentralen bedömer att Finlands beredskap för oljebekämpning hör till de bästa i världen. Men kapaciteten uppgår bara till en tredjedel av den mängd som de båda fartygen fraktade.

Det var inte första gången fartygsövervakningen förhindrade en oljekatastrof. I oktober 2012 höll en grekisk tanker med 100 000 ton olja ombord på att välja en farled som var för grund vid Hogland. Den finländska trafikövervakningen larmade centralen i S:t Petersburg som lyckades få in tankern på rätt kurs.

Inom något år beräknas uppemot 200 miljoner ton olja varje år fraktas från Ryssland över Finska viken och Östersjön. Tjugo stora tankfartyg rör sig varje dag i de här vattnen.

Säkerheten har förbättrats, numera måste tankfartygen ha dubbel botten, och de modernaste av dem har också dubbelt skrov. Men olja transporteras till sjöss över hela världen, och på alla kommandobryggor är man inte van vid förhållandena i Finska viken.

Den färska incidenten visar hur viktig övervakningen är. Det behövs också välfungerande nätverk mellan kuststaternas sjöfartsmyndigheter. När två fartyg vintern 2003 inte bara en utan två gånger lyckades kollidera med varandra i Finska vikens isrännor tog det närmare ett dygn innan informationen nådde den närmaste övervakningscentralen.

Nio år senare gick kommunikationen mellan Helsingfors och S:t Petersburg i realtid, och våra stränder är lyckligtvis fortfarande fria från olja.

Därför måste varje nära ögat-situation analyseras noga för att öka kunskapsbasen hos myndigheter, fartygsbefäl och rederier.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03