Översvämningsrisk kan minska fastigheternas värde

INTE BRA. Om vattenlinjen börjar närma sig husets stenfot så är risken stor att värdet på fastigheten minskar. Bild: Kristoffer Åberg

Översvämningarna i Österbotten är ett återkommande fenomen varje vår. Klimatförändringen kan dock medföra allt fler lokala översvämningar också på andra håll i Finland.

I en färsk doktorsavhandling vid Helsingfors universitet framkommer det att fastigheternas värde bevaras bäst på områden som inte påverkas av några klimatförändringshot. Av undersökningen framgår bland annat att då Finlands miljöcentral i början av 00-talet offentliggjorde kartor över områden med högre översvämningsrisk sjönk bostadspriserna i dessa områden.

Inom bostadsförmedlingsbranschen har det tills vidare inte talats så mycket om riskerna som klimatförändringen för med sig, säger branschorganisationen Kiinteistönvälitysalan keskusliittos vd Jukka Malila.

– Det är klart att klimatförändringen och de ökade riskerna som den för med sig är som klippta och skurna för att inverka på fastigheternas värde på områden där sådana här risker kan skönjas, säger Malila.

Han betonar att det finns många andra faktorer än översvämningsrisken som påverkar fluktuationen av fastigheternas värde.

Eija Miehola som är regionchef på Huoneistokeskus har inte märkt att kunderna tills vidare varit speciellt intresserade av hot som orsakas av klimatförändringen.

– Sakerna är kanske lite väl abstrakta. Vi har inte så mycket översvämningar i Finland, säger Miehola.

Enligt Miehola är till exempel folk som köper strandtomter mer intresserade av landhöjningsmarkernas utveckling och av hurdana skador havsklimatet orsakar på husens konstruktioner.

Grönområden förebygger

Inom försäkringsbranschen säger vice vd:n för Finansbranschens centralförbund Esko Kivisaari att klimatförändringen sedan länge identifierats som en risk.

– På längre sikt, om havsvattnet stiger märkbart och nederbörden i Finland blir tiotals procent större än den är i dagsläget, kan vi tvingas tänka om. Ännu har det inte skett något som skulle göra att något område inte skulle beviljas försäkringar för att riskerna är så stora, säger Kivisaari.

Professor emeritus i stadsekonomi Heikki A. Loikkanen konstaterar att man i samband med byggandet av bostadsområden i tidigare hamnområden i Helsingfors förberett sig på stigande vattenstånd betydligt bättre än i äldre bostadsområden.

– Strandbrinkarna är högre än förr, nämner Loikkanen som exempel.

Fler grönområden och stadskanaler är bra sätt att förebygga översvämningar. De gör samtidigt bostadsområdena trivsammare och kan i ett längre perspektiv också höja på bostädernas värde.

Athanasios Votsis, forskare vid Meteorologiska institutet, behandlade situationen i Helsingfors, Björneborg och Rovaniemi i sin avhandling. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning