Översvämningar gisslar vattendrag i södra Finland

I slutet av oktober översvämmade Vanda å.Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Översvämningscentralen varnar för översvämningar och svaga isar. Klimatförändringen förväntas spela spratt med de finska vintrarna också i framtiden.

Medeltemperaturen har denna vinter varit 2-5 grader varmare än normalt i december. De ihållande regnen har förorsakat översvämningar vid en lång rad sjöar och floder i södra Finland.

I Vesijärvi i Lahtis har man uppmätt det högsta vattenståndet på 100 år. Vattenståndet fortsätter likaså att öka i Lojosjön, Kymmene älv, Vuoksen älv i Imatra och Kumo älv i Satakunta. I Borgå å har vattenströmmen inte varit lika kraftig den här årstiden sedan 1963. Mätningar vid Vanda å i Åggelby visar att vattenströmmen för tillfället är 110 kubikmeter i sekunden, vilket är näst mest sedan 1937. I Björneborg svämmade Kumo älv över sina bräddar på måndagen. Det kyligare vädret förväntas avhjälpa situationen något.

Översvämningscentralen förutspår att de regniga vintrarna kommer att hålla i sig också i fortsättningen. Det som nu är verklighet i södra Finland kommer att drabba norra Finland i framtiden.

Det varma vintervädret har också påverkat isarnas tjocklek. Så gott som alla sjöar söder om Uleåborg fryser till först nu i samband med köldknäppen denna vecka. Översvämningscentralen avråder allmänheten från att röra sig på isen i hela södra Finland. Isarna bär i Lappland och norra Österbotten där isens tjocklek i landskapens sjöar är i genomsnitt 30-45 centimeter. I Kajanaland och Centrala Finland är isens tjocklek just nu 15-30 centimeter.

Det ymniga snöfallet i östra och norra Finland har kommit med ett snötäcke som på sina ställen väger 100-160 kg per kvadratmeter. Ägare till stora idrottshallar uppmanas skotta snön från taken och iaktta situationen för att förebygga takras.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00