Översvämningar gisslar vattendrag i södra Finland

I slutet av oktober översvämmade Vanda å. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Översvämningscentralen varnar för översvämningar och svaga isar. Klimatförändringen förväntas spela spratt med de finska vintrarna också i framtiden.

Medeltemperaturen har denna vinter varit 2-5 grader varmare än normalt i december. De ihållande regnen har förorsakat översvämningar vid en lång rad sjöar och floder i södra Finland.

I Vesijärvi i Lahtis har man uppmätt det högsta vattenståndet på 100 år. Vattenståndet fortsätter likaså att öka i Lojosjön, Kymmene älv, Vuoksen älv i Imatra och Kumo älv i Satakunta. I Borgå å har vattenströmmen inte varit lika kraftig den här årstiden sedan 1963. Mätningar vid Vanda å i Åggelby visar att vattenströmmen för tillfället är 110 kubikmeter i sekunden, vilket är näst mest sedan 1937. I Björneborg svämmade Kumo älv över sina bräddar på måndagen. Det kyligare vädret förväntas avhjälpa situationen något.

Översvämningscentralen förutspår att de regniga vintrarna kommer att hålla i sig också i fortsättningen. Det som nu är verklighet i södra Finland kommer att drabba norra Finland i framtiden.

Det varma vintervädret har också påverkat isarnas tjocklek. Så gott som alla sjöar söder om Uleåborg fryser till först nu i samband med köldknäppen denna vecka. Översvämningscentralen avråder allmänheten från att röra sig på isen i hela södra Finland. Isarna bär i Lappland och norra Österbotten där isens tjocklek i landskapens sjöar är i genomsnitt 30-45 centimeter. I Kajanaland och Centrala Finland är isens tjocklek just nu 15-30 centimeter.

Det ymniga snöfallet i östra och norra Finland har kommit med ett snötäcke som på sina ställen väger 100-160 kg per kvadratmeter. Ägare till stora idrottshallar uppmanas skotta snön från taken och iaktta situationen för att förebygga takras.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46