Översvämning hotar spärra av Åboleden – Miljöcentralen: det vore en katastrof

Under de två första veckorna i oktober kommer det att ha regnat lika mycket som normalt under två höstmånader. Som en följd av skyfallen är Åboleden delvis under vatten. Fortsätter regnet kan det sluta i en katastrof – att hela Åboleden spärras av.

– Det vi nu bevittnar är exceptionellt. Bara en gång på mellan tre till tio år ser vi översvämningar av det här slaget, säger ledande hydrolog Bertel Vehviläinen vid Finlands Miljöcentral.

Anledningen till översvämningarna är de stora regnmängderna: Under de två första veckorna i oktober kommer det att ha regnat lika mycket som det normalt gör under två höstmånader. Påföljden är att alla vattendrag söder om Salpausselkä (Stängselåsen) håller på att svämma över.

En skillnad jämfört med sommaren 2004 då det regnade ännu mer är att avdunstningen under sommaren är klart högre än så här års.

Esbo å har svämmat över vid Åboleden och tvingat myndigheterna att stänga en körfil i vardera riktningen. Genom att schakta sand försöker man hålla vägen i körbart skick.

För att förhindra att hela Åboleden spärras av vattenmassorna har myndigheterna tillfälligt stängt dammen i Bodomsjön, men på torsdag kväll måste man senast öppna dammen igen för att skydda husen i närheten av sjön.

Vid Finlands miljöcentral hoppas och räknar man med att åtgärden ska räcka till för att rädda Åboleden från total översvämning.

– Åboleden har aldrig varit helt översvämmad. Skulle så ske vore det en katastrof, säger Vehviläinen som ändå manar till lugn och menar att det fortfarande är mer sannolikt att vägen hålls öppen för trafik.

Orsaken till att översvämningen vid Åboleden den här gången är så pass allvarlig, hänger ihop med att vägen är under ombyggnad. De tillfälliga filer som används för stunden är lägre än vanligt.

Mer regn i sikte

Jourhavande meteorolog Paavo Korpela vid Meteorologiska institutet säger att det i södra Finland hittills i oktober har regnat tre gånger mer än vad det brukar under hela månaden.

– Till exempel i Noux har det regnat 150 millimeter i oktober när det normalt brukar komma 55 millimeter. På torsdag drar ett nytt regnområde in över landet och då väntas minst 20 millimeter regn, på sina ställen till och med 30 millimeter. Regnet avtar först på fredag morgon, säger Korpela.

På fredag väntas uppehållsväder, men på lördagen regnar det åter. Nästa vecka torde bli torrare, enligt meteorologen.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33