"Överslätandet av alkoholproblem måste ta slut", säger talman Lohela, men hänvisar till riksdagsgruppens ansvar

Riksdagens talman Maria Lohela säger att riksdagsgrupperna har ett brett ansvar för att ta tag i problem. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

– Jag ser mycket allvarligt på alkohol, men det går inte att handgripligen leda en person till hjälpen, säger talman Maria Lohela (Blå). Hon har gett Teuvo Hakkarainen en reprimand, och säger att det är "en lång väg" till att avsätta en ledamot.

– Det råder ett allvarligt problem i hela Finland när det gäller alkoholmissbruk, och det faktum att alkoholproblem tystas ned och slätas över, och att man skyddar vänner och kolleger. Det måste bli ett slut på det, säger talman Maria Lohela.

Hon kommenterade fallet Teuvo Hakkarainen (Sannf) under riksdagens sista sessionsdag för i år.

Lohela diskuterade med de inblandade i fredags, dagen efter att riksdagsgrupper hade julfest förra veckan. Ledamot Hakkarainen hade på torsdagen i starkt berusat tillstånd tvingat kyssar på ledamot Veera Ruoho (Saml) i riksdagens kafé.

Hakkarainen har avgått som andra vice ordförande i Sannfinländarna, fått en allvarlig varning av sin grupp, och talmannen gav en reprimand under plenum.

Men räcker det som åtgärd? Lohela säger att det är "en lång väg" till att avsätta en ledamot.

– Vi kan till exempel inte hindra en folkvald från att komma in i plenisalen. Det finns regler om när en ledamot kan avsättas, och riksdagsgrupperna har ett brett ansvar, säger Lohela.

Gruppen kommer dock inte att behandla fallet fler gånger.

Riksdagen kan i plenum besluta att tillfälligt stänga av en ledamot för upp till två veckor, om det förekommer upprepade problem. Det har sällan använts – en handfull gånger under enkammarriksdagens tid. Avstängning från riksdagen kan ske om en person blivit dömd för brott och grundlagsutskottet kommer fram till att det förtroende som behövs saknas, vilket skedde till exempel i fallet Kauko Juhantalo 1993.

Lohela säger att det i första hand är riksdagsgruppen som beslutar om åtgärder. Själv har hon tidigare varit medlem i samma riksdagsgrupp som Hakkarainen, till exempel för ett år sedan då han tog ledamot Päivi Räsänen (KD) i håret, också då alkoholpåverkad.

– Jag minns diskussionen om det. Jag har talat många gånger med Hakkarainen, och nu ska man minnas att jag var i samma riksdagsgrupp många år. Men alla problem behandlas inte i tidningsspalterna – hur fel han än agerat, säger Lohela och tillägger att det i den tidigare Sannfinländska gruppen rådde meningsskiljaktigheter om hur frågan skulle hanteras.

– Det fanns olika åsikter, också en mjukare förstående linje förekom. Jag kan inte styra gruppen nu, och kunde det inte heller då som en enskild medlem, säger Lohela.

Lohela påpekar att riksdagen har bra hälsovård till sitt förfogande, som hjälper vid behov.

Men som det är med Hakkarainen eller vilken alkoholist som helst, så går det inte att bara ta i en människa och tvinga denne någonstans, säger Lohela.

Hon har tidigare sagt att hon anser att julfester inte nödvändigtvis hör hemma i granitborgen.

– Min åsikt är att det här inte är ett ställe för fester. Det är en värdefull byggnad. Det som hände förra veckan var strået som knäckte kamelens rygg, men som ni vet är det nu ett år till nästa jul och det blir i praktiken följande talmän som avgör.

Lohela fortsätter inte som talman efter julpausen, eftersom riksdagens sammansättning förändrats sedan Blå framtid lämnade Sannfinländarna. Då kommer första talmannen från Samlingspartiet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning