Överskuldsatta behöver hjälp

Var dröjer de konkreta åtgärderna för att stoppa utvecklingen med allt fler människor i betalningssvårigheter?

Aldrig tidigare har så många finländare haft betalningsanmärkningar som nu. Enligt Suomen asiakastieto uppgår de till nästan 380 000.

Orsakerna till ekonomiska problem som leder till betalningsanmärkningar kan vara många. De kan uppstå då samma person har olika typer av krediter. Det kan vara fråga om bostadslån, konsumtionslån, öppna kortkrediter och avbetalningsavtal av olika slag. Plötsliga förändringar i ens liv kan likaså skapa stora ekonomiska utmaningar. Någon kan på grund av spelberoende hamna i penningknipa.

På Garantistiftelsen, som hjälper hushåll i ekonomiska trångmål, tror vd Juha Pantzar att de som brottas med skuldproblem de facto uppgår till en halv miljon. I Helsingin Sanomat (12.8) säger han att många i det längsta försöker undvika att få betalningsanmärkningar och tar snabblån för att kunna betala tidigare lån och skjuta upp den dag då skulder blir obetalda och man får betalningsanmärkning.

En anmärkning i kreditupplysningsregistret får dramatiska följder. Bland annat dras personens kreditkort in, möjligheterna att få lån försämras avsevärt, avbetalningsköp blir svåra att få och det kan bli knepigt att få en hyresbostad.

I samma artikel vittnar många personer om den skuldspiral de har hamnat i genom att ta dyra snabblån. Det finns i dag ett femtiotal bolag som ger snabblån i Finland. De flesta av dem täljer guld.

Utöver många överskuldsatta med betalningsproblem har också de finländska hushållen som helhet en lånebörda som är större än någonsin. Bland annat konsumtionskrediter utan säkerhet växer som aldrig tidigare och samtidigt finns det möjlighet att få allt större sådana lån.

I fjol var hushållens skuld 128 procent i förhållande till de disponibla årliga inkomsterna. För 20 år sedan uppgick skulderna till endast 61 procent av inkomsterna. Den här utvecklingen oroar Finlands Bank.

Riskerna för betalningssvårigheter kan öka dramatiskt senast då räntorna igen efter en ovanligt lång period på mycket låg nivå igen börjar stiga.

Det brådskar med åtgärder för att stoppa utvecklingen med allt fler människor i betalningssvårigheter.

Ett räntetak för alla krediter föreslås från Justitieministeriets sida och en majoritet av riksdagsledamöterna har undertecknat ett lagförslag som skulle förbjuda marknadsföring av snabblån med hög ränta.

En möjlighet för att minska betalningsstörningarna kunde också vara att ta i bruk ett så kallat positivt kreditregister. De flesta EU-länder har ett system där en persons samtliga krediter finns samlade. Av någon anledning hör Finland fortfarande inte till dessa, trots att frågan diskuterats redan länge.

Den politiska viljan borde finnas och både Finansbranschens centralförbund och Finansinspektionen har ställt sig positivt till ett positivt kreditregister. Det är bara att skrida till verket.

I Finansministeriets budgetförslag i förra veckan ingår också ett anslag på åtta miljoner euro för att öka resurserna för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. Finansminister Petteri Orpo har också tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda orsakerna till överskuldsättning.

Det är inte en dag för tidigt att ta tag i det här växande problemet.

Bättre personlig koll på ekonomiska frågor skulle inte heller skada. Varje köp- och lånebeslut fattas ändå av en själv. Finländarnas ekonomiska kunskap kan förbättras och bästa sättet skulle vara att vi lär oss mer om ekonomi redan i skolan.

Trots den centrala betydelse ekonomin har i såväl människors privatliv som i mångas arbete är det ett nästan okänt ämne i våra skolor. Ekonomi finns med på ett litet hörn i samhällskunskapen och inte mycket mer än det.

Mikko Hakala och Kari Väisänen, direktörer på Ekonomiska informationsbyrån TAT, föreslår att ekonomi blir ett obligatoriskt ämne i skolorna (HS 8.8.2018). Ett bra förslag, för mer ekonomisk kunskap är till nytta för alla. Den är nu bevisligen låg och skapar problem för såväl enskilda människor som hela samhället.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00