Översättningsmiss skapade dubbeltydighet vid gränsen

Sjöbevakningen på Åland säger att de enbart följer de direktiv som kommer från Helsingfors. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Vissa släpps in – andra inte. En miss i översättningen från finska till svenska har orsakat förvirring för de som vill korsa den finska gränsen. Gränsbevakningens generalstab beklagar sin oaktsamhet och ändrade översättningen efter att HBL kontaktat dem.

På Gränsbevakningens webbplats finns det en flik med olika underrubriker som informerar om Finlands gränsrestriktioner till följd av coronaviruset. Under rubriken "frågor och svar" kan man läsa att de...