Översättarpris för våra serietecknares ambassadör Frankrike

Kirsi Kinnunen hemma i Bretagne där hon i dag virtuellt tar emot finska statens översättarpris för sitt mångsidiga arbete för finsk seriekonst på franska. Bild: Aude Debeaurain

Kirsi Kinnunen har gjort finska serietecknare kända på franska och belönas med statens utländska översättarpris.

Kirsi Kinnunen, född 1960 i Rovaniemi och bosatt sedan 20 år i Frankrike, representerar den finska seriekonsten i Frankrike som översättare, agent, sakkunnig och promotor. 33 franska förlag har...