Överraskningsinspektioner gjordes vid röstningsställen – tillgängligheten kan förbättras

Justitieministeriets överraskningsinspektion vid röstningsställen i bland annat Bild: Pixabay/SPT

Justitieministeriet granskade tillgängligheten och de avvikande röstningsarrangemangen med anledning av coronapandemin bland annat i Tammerfors, Sjundeå, Kyrkslätt och Vanda och Esbo.

Tillgängligheten för personer som är rullstolsburna har förbättrats i fråga om möjligheten att rösta, åtminstone i Tammerfors, Akaa, Tavastehus, Janakkala, Sjundeå, Kyrkslätt, Vanda och Esbo.

Det visar Justitieministeriets överraskningsinspektion som genomfördes i månadsskiftet maj-juni på uppdrag av riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen.

Vid röstningsställena finns allt oftare hinderfria valbås eller röstningsplatser där personer som använder rullstol eller andra rörelsehjälpmedel kan göra sin röstningsanteckning på ett sätt som bevarar valhemligheten och så självständigt som möjligt.

En allmän iakttagelse var ändå att det fortfarande finns utrymme för förbättringar vad gäller vägledningen och informationen om förhandsröstningsställena.

Utreder drive-in-röstning i Esbo

JO beslöt att på eget initiativ utreda Esbo stads drive-in och arrangemangen för utomhusröstning med tanke på tryggandet av valhemligheten.

Bland annat kommer JO att begära en utredning av Esbo stad och ett utlåtande om säkerställandet av valhemligheten vid avvikande röstningsarrangemang av justitieministeriet.

Syftet med inspektionerna var att utreda tillgängligheten vid röstningsställena, tryggandet av valhemligheten och röstningsarrangemangen.

Vid inspektionerna bedömdes också hur smidiga undantagsarrangemangen på grund av coronaviruset är på röstningsställena. En av personerna som genomförde inspektionerna använde sig av rullstol.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning