Överraskningsbesked: Kina och USA ska samarbeta om klimatet

USA:s klimatsändebud John Kerry. Bild: Alastair Grant/AP-TT

Världens två största utsläppare ska samarbeta mer för klimatet. Det meddelar USA och Kina något överraskande på FN-mötet COP26.– Det här är bra. Förhoppningsvis kan de komma fram till bra konkreta beslut också, säger forskaren Mathias Fridahl.

Klimatkrisen måste tas på allvar – och det nu, enligt ett gemensamt uttalande från Kina och USA som har offentliggjorts under klimatmötet i Glasgow.

Det gemensamma uttalandet har tagits emot med viss förvåning eftersom länderna har ägnat sig åt att utbyta förolämpningar med varandra inför och i början av FN-konferensen.

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som världens länder enades om i december 2015. Det trädde formellt i kraft i november 2016.

Enligt avtalet ska den globala uppvärmningen hållas långt under 2 grader jämfört med förindustriell nivå, med ambitionen att begränsa den till 1,5 grader. Det ska framför allt ske genom minskade utsläpp av växthusgaser.

Avtalets parter ska successivt skärpa sina åtaganden och förnya eller uppdatera dessa vart femte år. Det görs i nationella klimatplaner (NDC). COP26 i Glasgow är det första klimatmötet efter Paris som länderna har förväntats att göra detta.

En del av avtalet handlar om att öka förmågan att anpassa sig till negativa effekter och hantera skador och förluster som uppstår till följd av klimatförändringarna.

En grundtanke i avtalet är att de länder som har bäst förutsättningar ska gå före och att industrialiserade länder ska ge stöd till utvecklingsländer. Det ska ske genom klimatfinansiering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad.

Men nu är det mildare toner från ländernas klimatsändebud – som båda uttrycker förhoppningar om att onsdagens besked ska bidra till att COP26 blir framgångsrikt. Klimatmötet är det största sedan Parisavtalet slöts och samlar närmare 200 länder som tillsammans ska försöka begränsa de utsläpp av växthusgaser som gör planeten varmare.

Samarbete kring rad frågor

Under kommande år ska utsläppsjättarna Kina och USA samarbeta kring en rad frågor som rör klimatet – och sträva mot att uppnå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

– Båda parter inser att det finns ett gap mellan nuvarande åtaganden och målen i Parisavtalet så vi kommer tillsammans att stärka klimatåtgärder, säger Kinas klimatsändebud Xie Zhenhua på en presskonferens.

– Vi båda betraktar klimatförändringarna som en existentiell och allvarlig utmaning. Vi kommer att ta vårt ansvar och arbeta tillsammans.

USA:s klimatsändebud John Kerry beskriver tillkännagivandet som en färdplan för framtiden.

– Det saknas inte motsättningar mellan USA och Kina, men när det gäller klimatet är samarbete det enda sättet att få jobbet gjort, säger han på en separat presskonferens.

– Varje steg är viktigt just nu och vi har en lång färd framför oss.

Fasa ut kol

Tillsammans lovar USA och Kina åtgärder som minskade metanutsläpp, utfasad kolkonsumtion och skydd av skogarna. Men mycket mer konkret än så blir det inte i nuläget.

FN:s generalsekreterare António Guterres välkomnar dock löftet om ökat samarbete mellan de båda stormakterna. "Att tackla klimatkrisen kräver internationellt samarbete och solidaritet och detta är ett viktigt steg i rätt riktning", skriver han i en kommentar.

Mathias Fridahl, universitetslektor som forskar om internationell klimatpolitik vid Linköpings universitet, tycker att det är lovande att utfasning av kol finns med i planeringen.

– Relationerna har ju varit spända, så det är positivt om de kan samarbeta på det här området. Det är intressant och återspeglar vad vi har sett i det första utkastet till rambeslut från Glasgow, där det också nämns att kol ska fasas ut, säger han.

Är det förvånande att USA och Kina gör ett gemensamt uttalande?

– Helt överraskande är det inte. Men så jobbar USA ofta under Demokraternas ledarskap. De gör bilaterala överenskommelser inför och under den här typen av förhandlingar för att möjliggöra beslut. Det skedde bland annat inför Paris under Barack Obama.

Vagt formulerat

Mathias Fridahl påpekar att uttalandet är relativt vagt formulerat och att det nu är upp till bevis för USA och Kina.

– Det är en signal om riktningen, däremot inte så konkret om när och hur snabbt det ska gå. Vi behöver konkreta planer, snarare än vaga deklarationer. Därför är det jättepositivt om de börjar en process med ambitionen att fasa ut kol. Kol är otroligt klimatfarligt, men också väldigt hälsovådligt. Så det finns många nyttor, säger han.

– Förhoppningsvis kan det hamna i klimatplanerna så småningom och höja ambitionsnivån i Parisavtalet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning