Överraskande stor tillväxt det första kvartalet

Den ekonomiska tillväxten tycks äntligen ha kommit igång på allvar i Finland. Bruttonationalprodukten ökade med hela 1,6 procent under årets första kvartal jämfört med motsvarande tid i fjol. Jämfört med fjolårets sista kvartal var ökningen 0,6 procent.

Statistikcentralen har också reviderat uppgifterna för fjolårets sista kvartals del. Enligt de nya uppgifterna var tillväxten inte 0,6 procent, som de preliminära uppgifterna tydde på, utan 1,2 procent.

Nyckeltalen ser överraskande bra ut, men är det faktiskt så att en tydlig tillväxtperiod nu har börjat?

– Jo, tillväxten har nog börjat, säger OP:s chefsekonom Reijo Heiskanen.

– Jag önskar att det skulle betyda det, men tyvärr är det inte så, säger Nordeas chefsekonom Aki Kangasharju.

Enligt OP:s Heiskanen började återhämtningen redan i fjol och den har så småningom stärkts tack vare inhemsk konsumtion, efterfrågan och investeringar. Nordeas Kangasharju är av samma åsikt vad gäller att tillväxten främst kommer från den privata konsumtionen men av annan åsikt vad gäller investeringarna. Kangasharju påminner att investeringarna i maskiner och inventarier till och med sjönk.

Den privata konsumtionen ökade med 1,7 procent i januari–mars jämfört med samma period i fjol. Investeringarna ökade med 0,2 procent.

Heiskanen och Kangasharju anser båda att exporten fortsättningsvis är svag. I januari–mars minskade exporten med 2,6 procent jämfört med motsvarande period i fjol och 1,1 procent jämfört med föregående kvartal.

– Vi borde få i gång exporten och investeringarna. Med tanke på det bådar början av året inte gott, sade Kangasharju.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33