Överlever Navigatorn de kommande förändringarna?

Bild: Wilfred hildonen

Inte är det väl så att Navigatorn skall omvandlas till en arbets- och näringsbyrå för unga?