Överläkare: Viktigt ta influensavaccin

Influensavaccinets skydd utvecklas till sin maxnivå på ungefär två veckor efter vaccineringen. Därefter håller skyddet i ungefär ett år. Vaccineringen skyddar inte mot förkylning eller covid-19. Bild: Lina Enlund

Många finländare får vaccinet mot säsongsinfluensan gratis för att de löper högre risk än andra att bli svårt sjuka om de smittas. Vaccinet skyddar inte mot covid-19, men nog mot en dubbelsmitta.

Denna höst har inte ett enda fall av influensa laboratoriebekräftats i Finland tillsvidare, men normalt brukar smittan dyka upp i slutet av hösten eller senast strax efter årsskiftet.

Uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) ger ändå en aning om vilka slags virus som är att vänta. Under de två sista veckorna i september har de flesta influensafall utanför Finland orsakats av A-viruset H3N2.

Under coronapandemin har influensafallen varit färre än normalt ute i världen.

– På södra halvklotet var årets säsong mycket dämpad. Det kan bero på minskad testning, på att folk inte sökt sig till vård på samma sätt som tidigare, men främst har det att göra med hygien och olika restriktioner kring coronaviruset, säger överläkare Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd.

Både influensa och covid-19 ger symtom som feber, hosta, värk i kroppen, ibland också kräkningar och diarré. Båda sjukdomarna kan resultera i lunginflammation. Säker diagnos kan ställas bara genom laboratorietest.

Både influensa och covid-19 kan ge antingen lindriga eller mycket svåra symtom.

Båda sjukdomarna sprids genom droppsmitta, genom att andas aerosoler eller via ytor.

Det är vanligt att luktsinnet försvinner under covid-19, medan influensa vanligen inte påverkar smak- eller luktsinnet.

Källor: Johns Hopkins-universitetet, THL och Duodecim/Hälsobiblioteket.

Nohynek säger att det är viktigt för alla som vill undvika influensa att låta vaccinera sig, bland annat för att det är fullt möjligt att en och samma person smittas av både coronavirus och ett influensavirus samtidigt.

– Forskningslitteraturen visar att de här fallen med dubbelsmitta är besvärligare än medeltalet, säger hon.

Svårt att förutse säsongen

Hanna Nohynek påpekar att det är svårt att i förväg veta hur influensan drabbar under inkommande säsong.

– Allt beror på hur coronarestriktionerna kommer att se ut och på hur mycket folk reser, men också på vanliga variationer i hur influensavirus muterar och hur vaccinet slutligen korrelerar med virusen.

Förutom att en dubbelsmitta kan vara mycket farlig för patienten belastar samtidiga epidemier sjukvårdssystemet.

I Finland har myndigheterna i år köpt in 1,7 miljoner doser av ett influensavaccin som ska skydda mot fyra olika virusstammar.

Vaccinet har komponerats utifrån vilka influensavirus som cirkulerade på södra halvklotet i början av 2020 och det är WHO som har rekommenderat komponenterna som ingår i det.

Tre av virusstammarna har bytts ut från i fjol. I årets vaccin ingår skydd mot en efterföljare till både den så kallade svininfluensan A(H1N1) pdm09 och viruset A(H3N2). Bland B-influensavirusstammarna värjer man sig i år mot linjerna Yamagata och Victoria.

"Undvik trängsel"

Flera grupper får säsongsinfluensavaccinet gratis i Finland: personal inom social- och hälsovården, gravida, personer som fyllt 65, barn under 7 år, personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling, närstående till personer som kan hotas allvarligt av influensasmitta, beväringar och personer som långtidsbor på fångvårdsanstalter.

De som har rätt till avgiftsfritt vaccin kan få sin injektion på hälsocentralen.

Institutet för hälsa och välfärd uppmanar vården att koordinera vaccineringarna noggrant med tanke på smittskydd. De som låter vaccinera sig rekommenderas att om möjligt utnyttja udda öppettider som kvällar och veckoslut för att inte orsaka onödig trängsel och smittspridning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning