Övergången till el i den lätta trafiken hämmas av inköpskostnaden och takten av att bygga ut en fungerande infrastruktur för laddning av batterier

Bild: Wilfred Hildonen

Har man valt rätt elbilsstrategi?

Tidningarna är fyllda med annonser för grönt bilkörande. Hybriderna blir allt vanligare och helt eldrivna bilar börjar också synas i trafiken. Går utvecklingen i rätt spår?

På pappret ser en hybridbil ut att vara ett rätt steg för att dra ner utsläppen i städerna. Men hur ser verkligheten ut? Dyra prestigebilar har blivit kännbart förmånligare.

En hybridbil går 30-60 kilometer på el, men när batterierna har tömts finns inte alltid en möjlighet att ladda batterierna. Då startar den traditionella förbränningsmotorn. Nu med högre bränsleförbrukning på grund av att hybridbilen har mera utrustning och är därför tyngre.

Helt eldrivna bilar kan köras 150-500 km med en laddning, men dessa bilar är dyra, prislappen ligger vid 50 000-100 000 euro. Större räckvidd kostar ännu mera. Elbilen är inte ett realistiskt alternativ för den vanliga medborgaren som kör med bilar i 10 000-30 000 euros prisklass.

Att ladda en hybridbil med vanlig en fas-ström (8A) sker bäst på natten, vilket är bra med tanke på elnätets belastning. Problemet är var elbilsägaren laddar sin bil. I städerna där utsläppen från trafiken är de största saknas den infrastruktur för el som skulle behövas. I glest bebyggda och egnahemsområden kan däremot nödiga elinstallationer förverkligas relativt lätt.

Helt eldrivna bilar kräver i praktiken trefas-eluttag (3 x 16 ampere) för en skälig laddningstid. I praktiken betyder detta ny kabeldragning med fördelningsreglering utöver en box för anslutning till bilen. Dessutom, elförbrukningen måste också kunna mätas. De billösa invånarna i ett bostadsbolag vill knappast bekosta bilägarnas körande.

Alla bostadshus har inte egna parkeringsplatser och då krävs att ström skall fås från gatan. Att staden skulle förse alla gator med eluttag förefaller orealistiskt.

Slutsatsen blir nog den att övergången till el i den lätta trafiken hämmas av inköpskostnaden och takten av att bygga ut en fungerande infrastruktur för laddning av batterier. På kort sikt har den gröna elbilspolitiken gynnat höginkomsttagarna och de höjda bränsleskatterna betalas nu av låginkomsttagarna. Vad göra?

Elbilar med utbytbara batterier borde tidigare ha prioriterats i miljöpolitiken.

En elbil med utbytbart batteripaket ger många fördelar. Bilen utan batteri blir billigare att tillverka än dagens bilar med förbränningsmotorer och därmed blir inte inköpspriset ett hinder.

Ett byte av ett batteripaket kan göras lika snabbt som en vanlig tankning på en bensinstation. En "bensinstation" för elbilar av nuvarande typ skulle kräva stora arealer för laddning.

Stationer för utbytbara batteripaket kunde byggas snabbt, mycket snabbare än att dra nya elkablar i alla landets fastigheter. Övergången till elbilar skulle bli mindre beroende av tiden som behövs för att skapa nödig infrastruktur.

Elbilarnas batteripaket skulle finansieras och ägas av investerare, exempelvis pensionsbolagen som febrilt försöker hitta nya förnuftiga placeringsobjekt. Något som också kunde bromsa ohälsosam prisutveckling på aktiemarknaden. Pengarna skulle användas till nödiga investeringar i stället för att pumpa upp enskilda aktiers värde över det rimliga.

Bilisten skulle betala vid "tankningen", som i dag enligt körsträcka. Kilometerpriset på elektriciteten skulle bli dyrare, men bilens inköpspris skulle vara avsevärt lägre, vilket torde intressera miljöförespråkarna så länge som el ännu produceras med utsläpp.

Kilometerkostnaden för batteribytet torde kunna hållas på samma nivå som en bensinkilometer. I praktiken skulle dagens bränsleskatter gå till de nödiga investeringarna. Staten kommer ändå att förlora skatteintäkterna från bensin- och dieselförsäljningen.

Är vi för sent ute i Europa med sådana här tankegångar? Jag skulle inte alls bli förvånad om kineserna blir ledande på ett sådant här koncept. De har redan ett par hundra utbytesstationer för batterier och deras "Tesla", ET7 kan köras med utbytbara batteripaket. Kineserna har världens största miljöutmaningar och tycks nu gå in för radikala åtgärder. Man har lyckats med att ersätta alla mopeder och skotrar med tyst och miljövänlig eldrift i de kinesiska storstäderna. Något som knappast har börjat ens i Europa.

Det kan hända att vi är sent ute här i Europa. Trots det borde man ännu göra en mera ingående studie i utbytbara batteripaket för elbilar då det finns så mycket att vinna för alla parter.

Henrik Immonen, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning