Övergången mellan läroplanerna är bristfällig

Övergången mellan den gamla läroplanen och den nya utvidgade läroplanen är mycket bristfällig. Eftersom läroplikten utvidgades blev utbildningen på andra stadiet gratis. Många frågor står ännu obesvarade, vilket skapar förvirring och oklarhet speciellt för oss som går enligt den gamla läroplanen. Vi har behövt köpa allting till skolan själv, bland annat datorer, skolböcker och annan skolutrustning, medan de som går enligt den nya läroplanen får detta gratis. Vi anser att frågorna borde tas upp och svaren framföras till allmänheten.

Vi är tvungna att själva bekosta vår skolgång. En stor del av kurserna kräver sin egen bok, vilket leder till stora utgifter i och med att en bok kostar runt 30 euro. Förr kunde man sälja sina böcker vidare, men i och med den nya läroplanen blir böckerna vi köpt nu oanvändbara. I vissa kurser gör man även resor, till exempel vintersportskursen. Vi måste betala själv för resan, men eftersom kursen i fråga inte är obligatorisk känns det väldigt orättvist om nyare årskurser skulle få resan gratis.

Dessutom uppstår det debatt om gammeldansen, då den inte heller är obligatorisk, men en tradition i gymnasiet. Det är inte obligatoriskt att ha klänning eller frack, men många vill följa traditionen. En klänning kostar ungefär 500 euro och dessutom kommer det till övriga utgifter, till exempel skor, vilket leder till att kostnaderna snabbt blir stora. Kommer då de nya årskurserna få allt detta gratis?

Vi har en kompis från Israel som har studerat där första året i gymnasiet, men som nyligen flyttat till Finland. Han började gymnasiet det här året med den nya läroplanen, men har ändå tvingats bekosta sin egen skolutrustning. Det här tycker vi att tyder på ofullständig planering. Dessutom kan det uppstå problem för oss när det gäller kurser. Alla gamla kurser har inte en motsvarighet bland de nya kurserna, vilket gör det krångligt för oss ifall kursen man borde få gjord är obligatorisk och inte har en motsvarande kurs i nya läroplanen. Då kanske vi måste gå två kurser i stället för en, vilket inte är rättvist.

Vi står för att skolgången ska vara gratis, men övergången mellan läroplanerna känns klumpig och oklar. Gränsen måste dras någonstans, och vi hamnade på fel sida av gränsen. Det är ändå viktigt att man funderar kring dessa frågor så att liknande problem inte uppstår i framtiden.

Kommer de nya årskurserna att betala en avgift för att avlägga studentexamen? Kommer vi i framtiden kunna höja våra betyg i studentexamen gratis? Hur blir det med dem som är på utbyte och fortsätter sin skolgång, kommer de att använda den nya läroplanen och få skolgången gratis? Många frågor är obesvarade, kommer de att besvaras?

Petronella Nordman, Carl Nyberg, studerande, Mattlidens gymnasium

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning