Överföringar till Åland

Ålänningar betalar statsskatt och kommunalskatt precis som alla andra finländare.

För ett par veckor sedan publicerade Helsingin Sanomat sin årliga genomgång av statsbudgeten. På det dubbla uppslaget redogörs färggrant och rätt pedagogiskt för alla centrala budgetposter. Högst uppe på ena sidan finns Finansministeriets utgiftsposter och där står allra högst: "Överföringar till Åland, 265,3 miljoner euro". Om man bläddrar till intäktssidan, uppslaget före, finns dock inga inkomster från Åland till statsbudgeten.

Den som inte vet hur Ålands ekonomiska självstyrelsesystem är uppbyggt kan lätt få bilden att Åland bara är en utgiftspost som inte bidrar. För hur ska man veta att alla de skatter ålänningar betalar också är med på intäktssidan men att de, till skillnad från utgifterna, inte specificeras separat. Det här är inte Helsingin Sanomats fel utan så här uppställs det i statsbudgetens siffertabell. Det skapar dock ett pedagogiskt problem eftersom det ser ut som om Åland får en positiv särbehandling, i år på 265 miljoner euro.

Ålänningar betalar statsskatt och kommunalskatt precis som alla andra finländare. Skatten är precis lika progressiv på Åland som i övriga landet. Kapitalskatt, arvsskatt, bilskatt, inkomstskatt, moms etcetera. Alla statliga skatter uppbärs på Åland precis som i övriga landet.

Skatteintäkterna från Åland bokförs dock inte separat. Momsintäkter från Åland sätts i statsbudgetens klump med alla övriga momsintäkter och heter på statsbudgetens intäktssida kort och gott: Mervärdesskatt.

Bilar registrerade på Åland har åländska registerplåtar, men bil- och fordonsskatten från dessa bilar går rakt in i den allmänna potten i statsbudgeten som heter bilskatt och fordonsskatt. Om alla statsskatter som flyter in från Åland också skulle skrivas ut separat i statsbudgeten skulle inget pedagogiskt problem uppstå. Men då enbart utgifterna syns skapas lätt missuppfattningar.

Lejonparten av överföringarna till Åland i statsbudgeten är något som har underrubriken: Avräkning till Åland (förslagsanslag). Avräkningen, som ofta kallas för klumpsumma, används för att sköta offentlig service på Åland. Ålands självstyrelse betyder nämligen att det ofta är landskapet, inte staten, som sköter och betalar servicen. Åland får därför inte heller några statsandelar.

Klumpsumman, som syns i statsbudgeten som utgift, betyder att Åland får 0,45 procent av statens samlade intäkter exklusive nettoupplåning, oavsett hur mycket skatt Åland bidragit med. Åland är dock goda skattebetalare. För det senaste skatteår (2016) som siffror finns att tillgå betalade åländska skattebetalare 0,64 procent av landets hela statliga inkomstskatt. Åland är således nettobetalare av inkomstskatt.

På grund av att det inte specificeras i statsbudgeten skapas dock lätt en uppfattning att Åland årligen får bidrag, vilket inte stämmer. Åland får enbart tillbaka en bestämd del av de skatter man betalat.

En fotnot i statsbudgeten där Ålands ekonomiska system förklaras skulle vara behövligt och skulle bidra till att minska på missuppfattningarna.

Mats Löfström är Ålands riksdagsledamot och andre vice ordförande i svenska riksdagsgruppen.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00