Över hälften av personalen på daghem överväger att byta yrke – trots att de älskar sina jobb

– Resursbristen, de stora gruppstorlekarna och personalbristen kommer starkt fram som orsaker till att många överväger att byta jobb, säger Maria Forsius. Bild: Niklas Tallqvist

Den goda nyheten först: Personalen på barnens dagis är mycket engagerade. Men stora barngrupper och resursbrist sliter hårt på idealen och hälften överväger att sluta, visar en färsk, nationell pilotstudie. Nästan nio av tio är missnöjda med större barngrupper.

– Det var överraskande, säger Maria Forsius, om fyndet hon skriver om i sin pro gradu.Forsius ingår i det forskarteam som genomför projektet Gilla ditt jobb vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors...