Över hälften av Finlands EU-parlamentariker vill fortsätta

SFP:s Nils Torvalds kommer att ställa upp för omval till EU-parlamentet nästa år. Bild: SPT/Ari Sundberg

Finlands EU-parlamentariker ser ut att trivas med jobbet i Bryssel. Hela sju av tretton vet redan nu att de kommer att ställa upp för omval nästa år.

Majoriteten av Finlands EU-parlamentariker vill fortsätta. Enligt Helsingin Sanomats enkät kommer åtminstone sju av tretton av Finlands nuvarande EU-parlamentariker att ställa upp för omval.

Följande EU-val äger rum i maj 2019.

De EU-parlamentariker som vet att de kommer att ställa upp då är Merja Kyllönen (VF), Heidi Hautala (Gröna), Nils Torvalds (SFP), Henna Virkkunen (Saml), Sirpa Pietikäinen (Saml), Petri Sarvamaa (Saml) och Miapetra Kumpula-Natri (SDP).

De som ännu inte vill avslöja sina planer är Liisa Jaakonsaari (SDP), Anneli Jäätteenmäki (C), Elsi Katainen (C), Mirja Vehkaperä (C), Pirkko Ruohonen-Lerner (Sannf) och Jussi Halla-aho (Sannf).

Ingen av EU-parlamentarikerna säger rakt ut att hen inte vill fortsätta i Bryssel.

Flera av de tillfrågade uppger att EU för närvarande är under stor press. Det växande EU-motståndet bland folket, Brexit, Donald Trump och flyktingströmmarna är några av de mest centrala frågorna just nu.

Paavo Väyrynen (Medborgarpartiet) återvände nyligen från EU-parlamentet till riksdagen. Han ersattes av Mirja Vehkaperä (C).

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03