Över hälften av finländarna vill slopa små burar för produktions- och pälsdjur

Djurskyddet Finland vill att djur ska få gå fria och inte sitta i en bur. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Finländare som röstar på Socialdemoraterna, De gröna och Vänsterförbundet är mest emot buruppfödning.

Taloustutkimus gjorde i september en undersökning på uppdrag av Djurskyddet Finland, SEY. Enligt undersökningen anser majoriteten av finländarna att produktionsdjur dagligen borde få röra sig på ett område som är flera kvadratmeter stort.

Av finländarna är 53 procent helt av samma åsikt och 27 procent är delvis av samma åsikt. 7 procent är delvis av annan åsikt eller helt av annan åsikt.

Hela 91 procent av Socialdemokraternas, 93 procent av De grönas och 90 procent av Vänsterförbundets anhängare tycker att djur ska få röra sig på ett större område varje dag. Resultatet för Vänsterförbundet är däremot endast riktgivande eftersom så få av partiets anhängare deltog i undersökningen.

Röra sig mer

Även bland Centerns anhängare är motståndet mot buruppfödning stort. 73 procent säger att djur borde få röra sig friare. Bland Samlingspartister är 76 procent av den åsikten och bland Sannfinländare 65 procent.

– Tre fjärdedelar av regeringspartiet Centerns anhängare är emot buruppfödning. Det är viktigt att partiet tar det här resultatet i beaktande och ser till att djur får röra sig friare, säger Kati Pulli, veterinär och vd för SEY.

I undersökningen deltog 1 003 finländare i åldern 19–79 år. Materialet samlades in via telefonintervjuer. Materialet är för litet för att man ska kunna dra några slutsatser om de mindre partierna.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning