Över en halv miljon till forskning om kön och ras i musiklivet

Juha Torvinen leder det fyraåriga forskningsprojektet med finansiering från Konestiftelsen. Bild: Tor Wennström/HBL-arkiv

Forskningsföreningen Suoni rf beviljas 563 000 euro av Konestiftelsen för ett fyraårigt forskningsprojekt om kön, ras, nationalitet och miljöproblem i finländskt musikliv.

Forskarna ämnar studera bland annat orkestrarna, musikkritiken, musikpriser, musikarkiven, dj-kulturen, idrottsföreningarnas musikliv samt de kvinnliga tonsättarnas och arbetarnas position i historien...