Över 80 000 besökte Lojo bostadsmässa

Lojo bostadsmässa präglades av luftig design, stora fönster och klimatvänliga byggmaterial. Bild: Lojo bostadsmässa/SPT

Ett av mässans övergripande teman var klimatvänliga lösningar.

Lojo bostadsmässa lockade över 80 000 besökare i år. Utöver det räknar man med cirka 200 000 virtuella besök på bostadsmässans webbplats, meddelar arrangörerna.

Årets bostadsmässa var förlagd till stadsdelen Hiidensalmi i närheten av ett tidigare sågverk i Lojo.

"Lokala företagare har berättat att efterfrågan på tomtmark och fastigheter i Lojo har ökat denna sommar tack vare bostadsmässan", säger Lojos stadsdirektör Mika Sivula i ett pressmeddelande.

Ett av mässans övergripande teman var klimatvänliga lösningar. Bostadsmässans arrangörer samarbetade bland annat med Miljöministeriets experter i modelleringen av byggnadernas koldioxidavtryck.

"Våra kalkyler visade att man kan minska på koldioxidavtrycket märkbart då klimatvänliga lösningar beaktas redan i planeringsskedet", säger projektchef Mirka Härkönen.

På grund av coronapandemin och restriktionerna ställde arrangörerna inga mål för antalet besökare på årets bostadsmässa.

Lojo bostadsmässa stängde sina portar klockan 18 på söndagen. Den virtuella mässan på nätet fortgår under hösten.

Nästa års bostadsmässa ordnas i Nådendal.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning