Över 600 asylsökande över gränsen i östra Lappland i år

Under början av året har över 600 asylsökande kommit till Finland genom gränsstationerna i östra Lappland. Under veckoslutet kom 58 flyktingar till gränsstationerna i Salla och Raja-Jooseppi.

Sammanlagt har 634 personer sökt asyl vid gränsstationerna i östra Lappland i år. Antalet närmar sig redan siffran för hela fjolåret, då 694 personer sökte asyl vid gränsstationerna i Lappland. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46