Över 600 asylsökande över gränsen i östra Lappland i år

Under början av året har över 600 asylsökande kommit till Finland genom gränsstationerna i östra Lappland. Under veckoslutet kom 58 flyktingar till gränsstationerna i Salla och Raja-Jooseppi.

Sammanlagt har 634 personer sökt asyl vid gränsstationerna i östra Lappland i år. Antalet närmar sig redan siffran för hela fjolåret, då 694 personer sökte asyl vid gränsstationerna i Lappland. 

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning