Över 600 asylsökande över gränsen i östra Lappland i år

Under början av året har över 600 asylsökande kommit till Finland genom gränsstationerna i östra Lappland. Under veckoslutet kom 58 flyktingar till gränsstationerna i Salla och Raja-Jooseppi.

Sammanlagt har 634 personer sökt asyl vid gränsstationerna i östra Lappland i år. Antalet närmar sig redan siffran för hela fjolåret, då 694 personer sökte asyl vid gränsstationerna i Lappland. 

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning