Över 40 poliser dömdes för snokande i Auer-uppgifter

Bild: Markku Ulander

De flesta av poliserna som snokat i polisens uppgifter om Anneli Auer har dömts till bötesstraff. En del har erkänt brottet, men många skyller ifrån sig.

Sammanlagt 55 poliser åtalades för tjänstebrott för att de letat fram uppgifter ur polisens databaser sommaren och hösten 2011, mitt under den pågående sexualbrottsutredningen mot Anneli Auer.

Auer dömdes för sexualbrott 2013 och hon åtalades också för mordet på sin make i familjens hem i Ulvsby, men åtalet föll i hovrätten 2015 efter en utdragen process med många vändningar.

FNB fick 49 av domarna och gick igenom dem. 44 av poliserna dömdes för tjänstebrott i olika tingsrätter. Åtalen mot fyra poliser förkastades och ett fall hann preskriberas.

En polis som fick en friande dom i tingsrätten dömdes till bötesstraff i hovrätten. Polisen som senare har befordrats till kriminalöverkommissarie vid Centralkriminalpolisen dömdes till 15 dagsböter för brott mot tjänsteplikt. Mannen har överklagat domen.

Av de fall som FNB gått igenom har fyra fall gått vidare till hovrätten. Ett av fallen behandlas fortfarande och ett av bötesstraffen från en tingsrätt lindrades i hovrätten. De två andra domarna ändrades inte. Alla hovrättsdomar har inte vunnit laga kraft.

Ursprungligen misstänktes fler personer i fallet, åtal väcktes inte mot 26 misstänkta på grund av otillräckliga bevis. Polissnokandet avslöjades i Nelonens utredning 2012 och fallet polisanmäldes i juni 2013.

"Datorn blev på"

De flesta misstänkta bestred sin skuld eller åtminstone att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott då de sökte uppgifter om Auer. Polisens datasystem registrerar vem som sökt vilka uppgifter och poliser får inte göra sökningar som inte är kopplade till deras arbetsuppgifter.

En del av poliserna erkände brott, men erbjöd färgstarka förklaringar till sökningarna. Den vanligaste var att datorn av misstag blivit på och att någon annan hade gjort sökningarna med samma inloggning. Enligt flera domar hade datorerna ändå ett tidsinställt lås som hindrade detta.

En del uppgav att de bevarade sina lösenord på en plats där alla kunde se dem och hävdade att någon annan hade använt dem. Vissa sade att de ville utbilda sig i hur andra gör sökningar.

"Det gick vilt till"

Två äldre konstaplar vid polisen i Birkaland sade att det var kutym att spela "spratt" på andras bekostnad på jobbet.

– Vid tidpunkten för brotten var det inte konstigt att arbetskamraterna skämtade på varandras bekostnad genom att skicka e-post till cheferna med någon annans inloggningsuppgifter. Det gick vilt till, sade en äldre konstapel.

Av de poliser som dömdes i tingsrätten var 36 äldre konstaplar på olika polisstationer i Finland och även väktare, en skiftmästare vid nödcentralen, överkonstaplar och en inspektör för ekonomibrottsutredningsgruppen dömdes.

De flesta som dömdes arbetade vid Helsingforspolisen.

Hundratals euro

Sammanlagt 40 poliser dömdes för brott mot tjänsteplikt: två fick inga straff och 37 dömdes till 8–15 dagsböter, vilket innebär hundratals euro. En polis dömdes till 50 dagsböter, men personen dömdes också för två andra fall. En äldre konstapel vid polisen i Satakunta som gett sina lösenord till en annan dömdes för brott mot tjänstehemlighet men fick inget straff. Tre personer dömdes för avsiktligt tjänstebrott till högst 12 dagsböter. 

Poliser i hela Finland snokade i registren om Anneli Auer. Om man ser till den nuvarande geografiska indelningen av polisinrättningar i det material FNB gått igenom, arbetade de flesta dömda poliserna vid Helsingforspolisen och Polisinrättningen i Inre Finland.

FNB gick igenom 49 tingsrättsdomar och fem hovrättsdomar för polisers snokande i Auer-affären. Åklagaren uppgav tidigare att 55 åtal hade väckts.

Indelningen av polisinrättningar har ändrats efter att åtalen väcktes och antalet dömda har räknats ut enligt den nuvarande indelningen. I uträkningen ingår också de fem fall som gick vidare till hovrätten. Av dem dömdes fem för tjänstebrott och ett fall är ännu anhängigt i hovrätten.

Vid Polisinrättningen i Helsingfors dömdes 11 anställda för tjänstebrott

Polisinrättningen i Inre Finland: 10 anställda

Polisinrättningen i Sydvästra Finland: 7 anställda

Polisinrättningen i Östra Finland: 4 anställda

Polisinrättningen i Österbotten: 4 anställda

Polisinrättningen i Västra Nyland: 4 anställda

Polisinrättningen i Sydöstra Finland: 2 anställda

Polisinrättningen i Östra Nyland: 1 anställd

Polisinrättningen i Lappland: 1 anställd

Centralkriminalpolisen: 1 anställd

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning