Över 40 000 ska betala tillbaka studiestöd – i medeltal 860 euro per person

Folkpensionsanstalten kräver tillbaka drygt 37 miljoner euro i studiestöd. Bild: Catariina Salo/SPT

Folkpensionsanstalten har skickat ut nästan 43 310 beslutsförslag om återkrav av studiestöd.

Fler personer än förr har jobbat för mycket vid sidan av studierna. FPA återkräver studiestöd av personer som har tjänat över en viss gräns samtidigt som de fått studiestöd under året.

Återkravet är i medeltal 860 euro per person. Hela summan som FPA vill ha tillbaka av studerandena är drygt 37 miljoner euro.

Årsinkomstgränsen för studiestöd fastställs enligt hur många månader den studerande har fått studiestöd. Om en person under 2018 fått studiestöd i nio månader fick hens övriga inkomster inte överstiga 11 973 euro.

Inkomstgränserna höjdes med 4,5 procent vid ingången av 2020. Inkomstgränsen är nu 12 498 euro om den studerande får studiestöd för 9 månader.

Personer som inte är nöjda med det beslutsförslag som FPA skickat till dem om återkrav kan skicka in besvär inom en månads tid.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning