Över 4 000 euro i månaden – beslut om de omtvistade, generösa riksdagspensionerna kommer inom kort

Centerns riksdagsgruppsordförande Antti Kaikkonen menar att det är viktigt att partigrupperna än en gång får säga sitt om anpassningspensionerna innan det är dags för beslut. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Riksdagsgrupperna ska diskutera riksdagsledamöternas anpassningspensioner de närmaste veckorna. Centerns Antti Kaikkonen hoppas på en lösning före sommaren.

Riksdagsledamöternas generösa anpassningspensioner är en långkörare i debatten, och diskussionen har igen tagit fart med besked.

Ett medborgarinitiativ för att avskaffa dem har samlat över 70 000 underskrifter och lämnades till riksdagen i mars. Riksdagens talman Paula Risikko (Saml) uttryckte sig i sin tur kritiskt om pensionerna när hon tillträdde i vintras, och har satt i gång ett arbete för att se över dem.

På fredagen samlade hon ordförandena för riksdagsgrupperna för att diskutera anpassningspensionerna. Efter mötet stod det klart att de ännu vill ta upp dem med sina partikamrater innan de går vidare i ärendet.

Ordförandena bollade även i april, då pensionerna diskuterades för första gången, frågan till grupperna.

Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen säger att riksdagsgrupperna ska ta få ta ställning i frågan i maj.

– Efter det är det dags för slutsatser.

Beslut tror han ska kunna fattas före sommaren.

– Jag tror inte, och jag ser det inte som önskvärt, att det här ältas speciellt länge.

Enligt honom kan det finnas nyansskillnader mellan partierna, men han menar att det finns en stark vilja att hitta en gemensam lösning.

Retroaktivt?

Paula Risikko har veterligen föreslagit att anpassningspensionerna slopas och i stället omvandlas till en anpassningspeng som en riksdagsledamot som slutar eller inte blir omvald skulle få i två–tre år. Ett sådant system gäller redan nu för de som blivit invalda i riksdagen 2011 eller senare – de kan få pengen i tre år.

Däremot omfattas de som har valts in tidigare i dag av anpassningspensionen som en riksdagsledamot kan få tills ålderspensionering vid 65-årsålder, förutsatt att riksdagsperioden har varat i minst sju år. Pensionen kan utgöra till och med 60 procent av riksdagslönen, eller över 4 000 euro per månad.

Det som enligt Thomas Blomqvist, ordförande för Svenska riksdagsgruppen, gör frågan komplicerad är om och hur ett slopande av anpassningspensionen också ska drabba riksdagsledamöter retroaktivt. Gruppordförandena tog del av expertutlåtanden om det på fredagens möte.

Att i efterskott ändra på villkor är enligt honom ytterst sällsynt. Risikkos förslag ska ändå gå ut på det.

Varken Blomqvist eller Kaikkonen vill gå in på detaljer om vad riksdagsgrupperna har att ta ställning till eller detaljer om mötet. Kaikkonen säger att inget slutgiltigt förslag ännu finns.

Ett trettiotal tidigare riksdagsledamöter lyfter anpassningspension. I fjol uppgick summan enligt den offentliga sektorns pensionsförsäkrare Keva till sammanlagt drygt 1,3 miljoner euro.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning