Över 200 får gå på MacGregor

Samarbetsförhandlingarna har avslutats – drygt 200 får gå. Enligt bolaget drabbas verksamheten i andra länder mer än i Finland. Bild: Pekka Sakki

Cargotec säger upp över 200 anställda som jobbar för MacGregor som är en del av bolaget.

Totalt ska verksamheten minskas med 230 årsverken.

Den här nedskärningen ska ge årliga besparingar på nästan 32 miljoner euro. Nedskärningarna gäller främst verksamhet i Kina, Finland, Norge, Singapore och Sverige.

Finland drabbas inte så hårt, meddelar Cargotec som ändå inte vill ge ut några exakta uppgifter.

MacGregor fokuserar på frakthantering inom sjöfarten.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46