Över 150 000 vill studera i högskolor i Finland

Helsingfors universitet. Bild: Ksf Media/Arkiv/Leif Weckström

Sammanlagt 151 600 sökte om studieplats i vårens gemensamma ansökan. Ansökningstiden löpte ut i onsdags.

Mängden sökande i vårens gemensamma ansökan ligger på samma nivå som ifjol. I universiteten är medicinska, teater-, dans- och musikbranschen fortfarande de mest populära. Inom yrkeshögskolorna toppar social-, hälso- och idrottsområdena samt området för teknik och kommunikation.

Via vårens gemensamma ansökan sökte 2 486 personer till yrkeshögskolan Novia, av dem 1 479 förstahandssökande. Konkurrensen om studieplatserna till utbildningarna barnmorska, formgivning, grafisk design, hälsovårdare, estenom och musiker var hårdast.

Sammanlagt 2 531 personer sökte till Åbo Akademi. Antalet förstahandssökande var 1 453.

Farmacin har gått en aning bakåt, vilket kan bero på att språkkraven för finskspråkiga har skärpts. Söktrycket var störst till ämnet psykologi, medan flest ansökningar gjordes till ekonomutbildning på kandidatnivå. Även ansökningarna till humaniora och teologi har ökat i antal.

Yrkeshögskolan Arcada hade 3 602 ansökande, varav 1 504 förstahandssökande. Någon närmare analys har ännu inte gjorts av materialet, men antagningsrådgivare Ulrika Svanbäck säger till SPT att det var överraskande många som sökte till det nya engelskspråkiga magisterprogrammet Mental health. Mängden ansökande är aningen högre än ifjol.

Också Hanken hade lite flera sökande jämfört med fjolåret. Till Svenska handelshögskolan sökte sammanlagt 1 314 personer, varav 889 förstahandssökande.

Hur många som sökt till svenska program inom Helsingfors universitet var ännu oklart på torsdagen. Eftersom universitetet genomgår en utbildningsreform som ändrat på programmen är siffrorna inte direkt jämförbara med tidigare år. 

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning