Över 1,5 miljoner finländare har förhandsröstat i riksdagsvalet

Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleddes onsdagen den 3 april. Bild: SPT/Ari Sundberg

I Lapplands valkrets har nästan 44 procent av de röstberättigade redan röstat i riksdagsvalet.

Förhandsröstningen i riksdagsvalet avslutas på tisdagskvällen, och klockan 21 hade 1 534 642 finländare redan röstat i valet. Det framgår av Justitieministeriets informations- och resultattjänst.

Således har 36,1 procent av de röstberättigade i Finland röstat i riksdagsvalet. 4 255 464 finländare har rätt att rösta i årets riksdagsval, enligt Justitieministeriet.

Väljarna i Lapplands valkrets och Satakunta valkrets har röstat flitigast hittills. I Lapplands valkrets har 43,9 procent av de röstberättigade förhandsröstat och i Satakunta valkrets är motsvarande andel 40,6 procent.

I Ålands valkrets är valdeltagandet i förhandsröstningen endast 14,4 procent i Justitieministeriets statistik, men det beror på att de flesta åländska kommunerna inte använder rösträttsdatasystemet. Således syns inte alla åländska förhandsröster i statistiken.

Förhandsröstningen i Finland började den 3 april. Riksdagsvalets egentliga valdag är den 14 april.

Så många har förhandsröstat

Helsingfors valkrets: 171 211 väljare (35,0 procent).

Nylands valkrets: 231 080 väljare (31,2 procent).

Egentliga Finlands valkrets: 140 942 (37,5 procent).

Satakunta valkrets: 70 934 väljare (40,6 procent).

Landskapet Ålands valkrets (alla förhandsröster syns inte i Justitieministeriets datasystem): 3 051 väljare (14,4 procent).

Tavastlands valkrets: 106 296 väljare (36,1 procent).

Birkalands valkrets: 159 766 väljare (39,5 procent).

Sydöstra Finlands valkrets: 132 613 väljare (36,7 procent).

Savolax-Karelens valkrets: 121 044 väljare (36,8 procent).

Vasa valkrets: 119 556 väljare (35,5 procent).

Mellersta Finlands valkrets: 80 210 väljare (36,9 procent).

Uleåborgs valkrets: 135 357 väljare (36,7 procent).

Lapplands valkrets: 62 582 väljare (43,9 procent).

Källa: Justitieministeriets informations- och resultattjänst (klockan 21 på tisdagen).