Över 1,5 miljoner finländare har förhandsröstat i riksdagsvalet

Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleddes onsdagen den 3 april. Bild: SPT/Ari Sundberg

I Lapplands valkrets har nästan 44 procent av de röstberättigade redan röstat i riksdagsvalet.

Förhandsröstningen i riksdagsvalet avslutas på tisdagskvällen, och klockan 21 hade 1 534 642 finländare redan röstat i valet. Det framgår av Justitieministeriets informations- och resultattjänst.

Således har 36,1 procent av de röstberättigade i Finland röstat i riksdagsvalet. 4 255 464 finländare har rätt att rösta i årets riksdagsval, enligt Justitieministeriet.

Väljarna i Lapplands valkrets och Satakunta valkrets har röstat flitigast hittills. I Lapplands valkrets har 43,9 procent av de röstberättigade förhandsröstat och i Satakunta valkrets är motsvarande andel 40,6 procent.

I Ålands valkrets är valdeltagandet i förhandsröstningen endast 14,4 procent i Justitieministeriets statistik, men det beror på att de flesta åländska kommunerna inte använder rösträttsdatasystemet. Således syns inte alla åländska förhandsröster i statistiken.

Förhandsröstningen i Finland började den 3 april. Riksdagsvalets egentliga valdag är den 14 april.

Helsingfors valkrets: 171 211 väljare (35,0 procent).

Nylands valkrets: 231 080 väljare (31,2 procent).

Egentliga Finlands valkrets: 140 942 (37,5 procent).

Satakunta valkrets: 70 934 väljare (40,6 procent).

Landskapet Ålands valkrets (alla förhandsröster syns inte i Justitieministeriets datasystem): 3 051 väljare (14,4 procent).

Tavastlands valkrets: 106 296 väljare (36,1 procent).

Birkalands valkrets: 159 766 väljare (39,5 procent).

Sydöstra Finlands valkrets: 132 613 väljare (36,7 procent).

Savolax-Karelens valkrets: 121 044 väljare (36,8 procent).

Vasa valkrets: 119 556 väljare (35,5 procent).

Mellersta Finlands valkrets: 80 210 väljare (36,9 procent).

Uleåborgs valkrets: 135 357 väljare (36,7 procent).

Lapplands valkrets: 62 582 väljare (43,9 procent).

Källa: Justitieministeriets informations- och resultattjänst (klockan 21 på tisdagen).

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning