Över 100 döda eller försvunna i översvämningar i Kina

Översvämningar är vanliga under sommarens monsunperioden. Bild: HU GUOLIN

Flera personer har dött till följd av att Yangzefloden i Peking svämmat över. Enligt kinesiska medier har över 100 personer mist livet eller försvunnit.

Översvämningarna har påverkat cirka 16 miljoner människors liv, uppgav kinesiska myndigheter enligt Beijing News.

BBC rapporterar att över 180 personer omkommit och att 33 miljoner människor drabbats av översvämningarna.

Översvämningar är vanliga under sommarens monsunperiod i södra Kina, men regnen har varit ovanligt häftiga i år. El Niño-fenomenet som varit ovanligt starkt i år har förvärrat regnen, vilket myndigheterna varnade om redan i juni. Störtregnen väntades fortsätta hela tisdagen.

Kina drabbades av sällsynt förödande översvämningar 1998 som krävde över 4 000 dödsoffer. De flesta offren dog i området nära Yangzefloden. Då misstänktes också att El Niño påverkade regnen. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning