Ovärdigt på SenatstorgetTyvärr blev festen en klingande cymbal utan minsta anknytning till stadens och landets 
djupaste värderingar. Vad skall turisterna tänka om vårt kulturarv?


Helsingfors, Östersjöns pärla, den tvåspråkiga och drygt tvåhundraåriga huvudstaden
 ordnade åter sin nyårsfest för stadens invånare med Yles sändning från Senatstorget. 
Det är den fina...