Ovanligt tack till regeringen – "Det var språkfrågan som avgjorde"

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml). Bild: Markku Ulander

Centraliseringen av rättsväsendet fortsätter, nu med ett lagförslag som ska centralisera de summariska ärendena till nio tingsrätter. I debatten i plenum i dag kom ett ovanligt tack för att regeringen tog hänsyn till språkfrågan.

I plenum debatterades på tisdagen ytterligare en centraliseringsfråga i reformerna av rättsväsendet.

Tidigare har själva tingsrättsreformen, som drabbat särskilt tvåspråkiga tingsrätter, varit en av de stora tvistefrågorna när det gäller språkliga rättigheter och rättsskydd.

Det nu debatterade förslaget gäller att centralisera summariska frågor – alltså de enklare, ostridiga mål som behandlas skriftligt av domare utan att det behövs en rättegång, till exempel inkassering av skulder.

I ett tidigare förslag skulle varken Egentliga Finland eller Lappland ha hört till de tingsrätter dit de summariska frågorna flyttas, vilket fick hård kritik. Det skulle ha inneburit att ärenden från det tvåspråkiga Åboland skulle ha behandlats i enspråkigt finska Tavastehus, och lappländska ärenden i Kajanaland, utan beredskap för samiska.

Domarförbundet ansåg att det hade stridit mot grundlagen om den språkliga servicen försämrats på svenska och samiska.

Under debatten fick SFP möjlighet att tacka justitieminister Antti Häkkänen (Saml) för att det inte blev så.

I förslaget ingår nu Lapplands och Egentliga Finlands tingsrätter.

– Att flytta de summariska frågorna från Åbo till Tavastehus hade riskerat behandlingen på svenska. Jag vill nu tacka justitieminister Antti Häkkänen för att ni har tagit vår oro i betraktande, sade Mats Löfström (SFP).

Häkkänen svarade direkt till Löfström.

– Det var för att skydda de språkliga rättigheterna på svenska som hanteringen av de summariska ärendena flyttades till Åbo. Det fanns också andra skäl, som kunskaperna där, men det grundade sig uttryckligen på språkfrågan, svarade Häkkänen.

Löfström betonade också att Ålands tingsrätt får behålla de summariska ärendena.

– Det är litet och de summariska ärendena är därför viktiga för volymen.

Förslaget har också tagit hänsyn till kritiken som gäller Nyland, där alla summariska ärenden i ett tidigare förslag skulle ha handlagts i Östra Nyland. Nu ingår också Helsingfors tingsrätt.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning