Ovanligt höga förväntningar på Junckers årliga tal

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Bild: Ng Han Guan

Förväntningarna är högre än vanligt då EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller sitt årliga tal nästa vecka. Juncker väntas ta ställning till bland annat brexit och flyktingkrisen.

I motsvarande tal för ett år sedan berömde han unionen för att ha tagit väl hand om flyktingkrisen.

– Nu finns det knappast någon orsak att berätta om hur mycket EU fått gjort i denna fråga, eftersom något sådant inte har inträffat, säger EU-parlamentarikern Liisa Jaakonsaari (SDP).

Unionens medlemmar har blivit allt mer oense om hur flyktingarna ska placeras. Många av de fattigare centraleuropeiska länderna har kraftigt tagit ställning mot EU-kommissionens och Tysklands krav på ökad solidaritet.

Vänsterförbundets Merja Kyllönen tycker att Juncker borde försöka ta ställning mot det allt sämre diskussionsklimatet inom EU.

– Budskapet jag fått under sommaren då jag rest runt i Finland har varit "säg åt den där Juncker att han återvänder till grunderna". EU är en fredsunion och ska inte göras till ett slagfält där länderna sinsemellan kämpar om makten, säger Kyllönen.

Sirpa Pietikäinen (Saml) hoppas att Juncker tar ställning mot populismen och driver på ökat samarbete i såväl ekonomiska som sociala frågor. Hon vill att EU ska fortsätta stå för samma värderingar som tidigare.

– Om EU:s linje börjar påminna om att vifta med en majvippa hjälper det ingen, säger Pietikäinen.

Jussi Halla-aho vill minska EU-kommissionens makt.

– Kommissionen har lite börjat leva sitt eget liv och leka supermakt, så att EU-elitens intressen går före de nationella intressena. Så borde det inte vara, säger Halla-aho.

Han hoppas på mer makt till medlemsländerna, men det kräver i så fall ändringar i EU:s grundfördrag.…

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03