Ottomansk barock och radikal kärlek

Nuruosmaniye-moskén i Istanbul är ett av de finaste exemplen på hur barocken inkorporerades i den ottomanska arkitekturen. Bild: Pia Ingström

Om vi i väst har en tendens att avfärda barockens och senare rokokons yppiga krusiduller som dekorativa och oseriösa (barocka!) är det vårt problem, konstaterar Ünver Rüstem i podden Turkey Book Talk.

När jag trampat runt på Drumsö på oändliga promenader under våren har jag lyssnat på den brittiska journalisten William Armstrongs utmärkta podcast Turkey Book Talk. Armstrong är anställd vid nyhetstj...