Otkes utreder: Var det rätt beslut att angöra Mariehamn i novemberstormen?

Viking Grace ligger på grund alldeles vid stranden i inloppet till Mariehamn. Passagerarna tillbringar natten ombord. Bild: Niclas Nordlund/Lehtikuva

Vindbyarna var hårda när Viking Grace gick på grund i Mariehamn. Olycksutredningscentralen Otkes vill utreda händelseförloppet i detalj. I det här skedet tyder ingenting på ett samband mellan dagens händelser och Amorellas grundstötning i september.

Bara ett par månader efter Amorellas grundstötning utanför Föglö drabbades Viking Line av en ny olycka då kryssningsfartyget Viking Grace på väg från Stockholm till Åbo gick på grund i Mariehamn på lördagseftermiddagen.

Grace ligger stadigt på grund vid stranden mellan Västra hamnen och Korrvik vid inloppet till Mariehamn. Fartyget har inga läckage och inga människoliv är i fara. De 331 passagerarna evakueras inte under lördagen, utan tillbringar natten ombord.

Olycksutredningscentralen Otkes startar genast en preliminär utredning om grundstötningen. Otkes direktör, professor Veli-Pekka Nurmi, säger att det är för tidigt att dra några slutsatser om orsakerna.

– Vi utreder preliminärt vad som hänt i hamnen, och inom några dagar vet vi om det behövs en egentlig utredning, säger Nurmi.

Den sydvästliga vinden var hård på Östersjön under lördagskvällen. Enligt Meteorologiska institutet nådde vindbyarna ställvis en styrka på 28 meter i sekunden.

– Vädrets roll är en faktor vi utreder. Fartygen måste kunna segla säkert också i hårda väderförhållanden.

Inloppet till Mariehamn är smalt – var det rätt beslut att angöra Mariehamn i de här väderförhållandena?

– Det är för tidigt att kommentera, men det är en sak som ska utredas. Om vinden är för hård går färjorna ofta förbi Mariehamn direkt till Åbo, eller stannar i Långnäs där det är lättare att landa.

Finns det någonting som tyder på att något annat än vädret kan ha inverkat – ett tekniskt fel eller ett mänskligt misstag?

– Båda är i princip möjliga, men det går inte att säga någonting alls om det just nu.

Olycksutredningscentralens chef Veli-Pekka Nurmi säger att ingenting i nuläget tyder på ett samband mellan Amorellas grundstötning i september och Viking Graces missöde i Mariehamn under lördagen. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Det här är andra gången på kort tid som ett av Viking Lines fartyg går på grund vid Åland – hur ser Otkes på det?

– Utifrån den första informationen från Mariehamn tyder ingenting på ett samband. Om det skulle finnas ett samband inleds med säkerhet en ordentlig utredning, men i nuläget verkar det inte som om det finns någon sådan koppling.

Är Grace ett fartyg som klarar av att manövrera i inloppet till Mariehamn i lördagens väderförhållanden?

– Grace är planerad för att segla mellan Finland och Sverige med stopp i Mariehamn. Men det är möjligt att det finns sådana väderförhållanden att det inte är säkert. Det är också för tidigt att säga.

Tyder höstens två olyckor på större problem i Östersjötrafiken som borde åtgärdas?

– Jag måste återkomma till frågan när jag vet mer om händelseförloppet.

Enligt Nurmi är situationen nu betydligt lättare att bemästra än vid Amorellas grundstötning i september

– Fartyget ligger säkert, och det är mycket lättare att vid behov evakuera passagerarna än det var när Amorella låg vid Hjulgrund.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning