ÖT: Vårdare i Jakobstad delade ut medicin utan tillstånd

Esperi Cares äldreboende Edit öppnade i oktober i fjol.

Österbottens tidning skriver att Regionförvaltningsverket gjorde en inspektion på vårdhemmet i februari, och det visade sig bland annat saknas en behörig enhetschef. Ingen vårdare hade heller tillstånd att dela ut medicin.

– Jag har besökt enheter där det finns någon som bryter mot läkemedelstillståndet. Något så här massivt har jag aldrig sett, säger Aija Ström, inspektör på Regionförvaltningsverket, till ÖT.

Drygt en månad efter inspektionen har sex anställda på Edit tillstånd att hantera läkemedel, enligt tidningens uppgifter. Esperi Cares områdeschef i Västra Finland beklagar att kvalitetsprocessen har brustit.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03