Östra Europa har det obekvämt i EU

Bild: Pressbild

Väst och Europeiska unionen kritiseras, ofta med rätta, men betecknande är att man i boken inte alls behandlar strävandena inom EU att få Ungern och Polen att följa principerna, skriver Bjarne Nitovuori.

Många av de forna socialistiska länder som gått med i EU på 2000-talet har problem, framför allt när det gäller demokratin. Därför är det välkommet att en bok om dessa länder utkommit på finska.Det är...