Östra centrums simhall öppnar omklädningsrum för alla kön

Simhallen i Östra centrum. Bild: Konsta Linkola

Simhallen i Östra centrum i Helsingfors öppnar i höst ett omklädningsrum som är öppet för alla kön. Simhallen vill bättre betjäna personer med funktionsvariation, barnfamiljer och könsminoriteter.

I omklädningsrummet finns 8 hytter som kan kan byta om i och 40 skåp med lås. Också de som tillhör könsminoriteter beaktas.

– De som tillhör könsminoriteter får ofta utstå trakasserier och hån i motionsutrymmen. Till exempel för en person som korrigerar sitt kön kan motionerandet bli en börda, säger Miska Salakka på förbundet för sexuell jämlikhet - Seta.

Seta har utbildat simhallens anställda i hur man ska bemöta könsminoriteter.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning