Östra centrums simhall öppnar omklädningsrum för alla kön

Simhallen i Östra centrum. Bild: Konsta Linkola

Simhallen i Östra centrum i Helsingfors öppnar i höst ett omklädningsrum som är öppet för alla kön. Simhallen vill bättre betjäna personer med funktionsvariation, barnfamiljer och könsminoriteter.

I omklädningsrummet finns 8 hytter som kan kan byta om i och 40 skåp med lås. Också de som tillhör könsminoriteter beaktas.

– De som tillhör könsminoriteter får ofta utstå trakasserier och hån i motionsutrymmen. Till exempel för en person som korrigerar sitt kön kan motionerandet bli en börda, säger Miska Salakka på förbundet för sexuell jämlikhet - Seta.

Seta har utbildat simhallens anställda i hur man ska bemöta könsminoriteter.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46