Östra Böle överraskar – se hur bopriserna utvecklats i ditt postnummerområde

Betongtunga Östra Böle har blivit betydligt dyrare sedan 2010. Också husen byggda på 1970-talet har stigit i pris på grund av det centrala läget.Bild: Maija Hurme

Bostadspriserna i Östra Böle har stigit stadigt sedan 2010. Stadsdelen har vunnit på sitt centrala läge i närheten av andra populära bostadskvarter i området strax utanför innerstaden. Förlorare ­­är villor, radhus och höghus med sämre läge och med dyra reparationer vid horisonten.

Skillnaderna i prisutveckling blir stora när HBL granskar värdeutvecklingen för aktielägenheter i radhus, parhus och höghus i Helsingforsregionen.

I vissa områden har priserna gått ner under de senaste sju åren, sedan 2010.

Andra har fått se en stark värdeökning. Hit hör Östra Böle som till stora delar byggdes på 1970-talet och vars image inte har varit den bästa. Ändå visar området upp en prisökning på nästan 40 procent sedan 2010. Därmed klår Östra Böle exempelvis innerstaden.

Mäklaren Petra Lagerblom på Kiinteistömaailma i grannstadsdelen Alphyddan kommer med en stor del av förklaringen:

– I postnummerområdet för Östra Böle, 00520, ingår också delar av området vid Maskinverkstadskvarteren där det byggts nytt under 2010-talet. Där ligger prisnivån nära Berghäll.

De nya bostäderna nära Maskinverkstadskvarteren ligger på en högre prisnivå än bostäderna från 1970-talet. När de säljs drar de upp medelpriset för hela Östra Böle.

Samma fenomen kan ses i Västra Böle som följer Östra Böle hack i häl i prisutvecklingen. Också där är det nybyggt i området mot Ilmala som ger den extra studsen i priserna.

Helt kan de nya husen inte förklara rycket i Böle. Husen som byggt på 1970-talet i Östra Böle har också ökat i värde med över genomsnittet för Helsingforsregionen.

Här spelar bostadsmarknadens mest centrala faktor in.

– Läget i Böle är mycket bra med goda kommunikationer mot alla håll.

Sedan påverkar också bostadspolitiska beslut utvecklingen.

– I Västra Böle har hus också befriats från prisregleringen inom Hitas. De som köpt tidigare under Hitas-regleringen har gjort en god affär, säger Lagerblom.

Både Östra Böle har vunnit på att hela området närmast från innerstaden österut vunnit i popularitet. På tio-i-topplistan hittar man Sörnäs, Berghäll, Alphyddan och Vallgård. Lite längre ut finns Kottby och Brändö där priserna också stigit kraftigt sedan 2010.

Högst upp på topplistan över värdestegringen hittar vi Kivistö i Vanda. Här dominerade parhusen och villorna tidigare bosättningen, men under de senaste tio åren har höghusen brett ut sig kring tågstationen. Prisstegringen på nästan 50 procent sedan 2010 förklaras av de nybyggda husen som höjt den allmänna prisnivån. Med ringbanan har kommunikationerna till området också blivit mycket bättre. Kivistö ligger nu bara 25 minuter från Helsingfors centrum med tåget.

Se här hur bostadspriserna utvecklats i ditt postnummerområde i vår räknare. Priserna gäller gamla aktielägenheter i radhus och flervåningshus. Uppgifterna är från Statistikcentralen. (artikeln fortsätter efter grafiken):

Sjunkit i pris

Bland de områden som haft sämst prisutveckling hittar man ofta områden med flervåningshus byggda på 1970-talet med sämre läge. Situationen är det motsatta till centralt belägna områden som Östra Böle – här är det de äldre husen som drar ner den allmänna prisnivån.

Ett sådant område är exempelvis Mikkola i norra Vanda. Sedan 2010 har medelpriset per kvadratmeter sjunkit för en höghuslägenhet i Mikkola med kring tre procent.

De flesta höghusen i Mikkola är byggda under 1970-talets första år. För tillfället råder det en stor osäkerhet om i vilket skick husen är, och hur stora kostnader som uppstår vid de stora reparationer som redan är på gång eller på väg.

Radhusen i Mikkola har inte haft lika dålig utveckling, och därför höjer de medelpriset för alla aktielägenheter i Mikkola till svagt på plus sedan 2010.

Liknande områden i Vanda med något sjunkande priser sedan 2010 är Björkby, Håkansböle, Varistorna och Tavastberga.

Sjunkande priser också i Esbo

I Esbo har Gröndal norr om Grankulla haft rätt tunga år på 2010-talet.

Flervåningshusen i Gröndal är byggda på 1980- och 1990-talet. Här har priserna sjunkit med över fem procent sedan 2010. Också här har höghusen en något sämre utveckling än radhusen.

I småhusområdena Jupper och Nipert har priserna sjunkit med fem procent sedan 2010. Att Jupper och Nipert ligger något avsides kan ha legat dem i fatet.

I Helsingfors hör Magnuskärr, Håkansåker, Jollas, Gårdsbacka och Ärvings till områden med negativ utveckling sedan 2010. Magnuskärr, Håkansåker och Jollas som alla är småhusområden lider antagligen av att de ligger lite på sidan om. En bidragande orsak kan också vara att höghusboende under 2010-talet vunnit i popularitet på bekostnad av villa- och radhusboende.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00