Östman vill stoppa bindandet av åldringar

Peter Östman. Bild: Tor Wennström

Riksdagsledamot Peter Östman (KD) förutsätter åtgärder från regeringen för att förbättra vården av demenssjuka åldringar.

Kristdemokraternas riksdagsledamot Peter Östman vill att man förbjuder att binda fast åldringar och att man inför andra vårdmedel. För att förbättra standarden av äldrevård och terminalvård bör man införa sådan praxis som redan används på flera håll.

Gott ledarskap och utbildning av personal utgör grunden, men det behövs även satsningar på personalmängden och användning av effektiv och rättidig smärtlindring, anser Östman.

– Patienters och anhörigas önskemål angående vården bör beaktas. Även svårt sjuka åldringar har rätt att bli hörda och deras självbestämmanderätt ska respekteras så gott det går, säger Östman i ett pressmeddelande.

På sistone har det rapporterats om att det fortfarande är vanligt i Finland att binda fast minnesjuka åldringar i sjukhussängen. En åldring som bundits fast med hjälp av ett magnetbälte kan inte röra på sig och upplever situationen ofta som väldigt ångestladdad.

Det värsta är att det inte finns tillräckligt med personal för att kontrollera patientens mående regelbundet, utan patienterna tvingas vara bundna under långa perioder helt ensamma, enligt Östman.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning