Östersundom i Sibbo står lika öde som för tio år sedan

Partier som ideologiskt sett borde värna om naturen är de första att vilja förstöra stadens grönområden som Centralparken och Vårdö.

Det är lustiga tider vi lever i. En gång i tiden var Helsingfors stadsbornas och stadsfullmäktige hade som uppgift att föra deras talan och se till att huvudstaden förblev en trivsam plats för stadens invånare. I dag väger helsingforsarnas starkt uttryckta vilja lätt och en majoritet av stadsfullmäktige anser att 250 000 hypotetiska framtida invånare är otaligt mycket viktigare än den halva miljon som redan bor i staden, många sedan flera generationer tillbaka.

Partier som ideologiskt sett borde värna om naturen är de första att vilja förstöra stadens grönområden som Centralparken och Vårdö. Platser som har en central plats i tusentals, om inte tiotusentals, helsingforsares minne skall förstöras. Malms flygplats som har en oersättlig roll i Helsingfors historiska minne skall ge vika för tätt byggda framtida ghetton utan identitet. Strandlinjerna, som gör staden unik och som borde vara tillgängliga för alla stadsbor, som till exempel Drumsö, skall byggas ut, ja till och med raderas ut med markfyllnad.

Nationella intressen väger lätt när stadens beslutsfattare far fram i sin iver att ödelägga landsbygden genom att locka fantasifulla mängder icke-helsingforsare att bosätta sig på platser som är dagens invånare kära. Generalplanen som de facto utgör det enda hindret för utnyttjandet av alternativ byggmark körs igenom med aldrig tidigare skådat tvång. Å andra sidan är ingen generalplan ett hinder för att utvidga byggrätten på ovärderliga naturområden som Kallviksåsen, ett helt unikt naturområde. De säger att de vill värna om invånarnas självbestämmanderätt, men är inte lyhörda för tiotusentals helsingforsares uttryckta vilja.

Helsingfors är Finlands huvudstad och därmed också en nationell angelägenhet. Malms flygplats om något är en nationell, ja beaktande det historiska värdet, rentav en internationell angelägenhet. Är staten för svag för att försvara oersättliga nationella intressen eller kommer det att bevisas att Helsingfors stadsdirektör och framtida borgmästare är mäktigast i riket? Det får vi veta i en snar framtid.

När vi går till urnorna kanske vi borde ägna en tanke åt Malms flygplats, Centralparkens randområden, Vårdö, Drumsös stränder. När de är förstörda – vad kommer näst? Helsingfors saknar billigt boende, men inget av de ovannämnda områdena lämpar sig för sådant. Det är klart att det inte är billigt boende man är ute efter då man anser att det enda acceptabla alternativet i ett markbyte med staten är Sandhamn. Sandhamn där oersättlig natur och lika viktiga kulturvärden som Malms flygplats måste ge vika för ett eventuellt byggande.

Under tiden står Östersundom lika tomt som för tio år sedan. Kanske jag bara inte fattar.

Marco Corsi Helsingfors

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning