Östersjötorsken är bannlyst i WWF:s nya fiskguide – även ålen ligger risigt till

Världsnaturfonden WWF:s fiskguide har uppdaterats igen. Nu är Östersjötorsken bannlyst på grund av överfiske.

Strömmingen och vassbuken får däremot godkänt, vilket innebär att de torde kvalificera för MSC-certifiering som är ett intyg på ekologiskt hållbart fiske.

– Östersjöns torskbestånd är verkligen i ett oroväckande tillstånd. Fångsterna har i praktiken kollapsat och den torsk som har fångats i Östersjöns huvudbassäng är liten till växten och i dåligt skick, säger sakkunnige Martti Ovaska på WWF.

Torsken har stor kommersiell betydelse för yrkesfiskarna i Östersjön. Det dåliga torskbeståndet inverkar negativt på hela ekosystemet i Östersjön liksom andra fiskbestånd, skriver WWF i ett pressmeddelande.

Europeiska kommissionen införde i fjol nya begränsningar och nödåtgärder för att rädda det hotade torskbeståndet. Enligt WWF räcker de här åtgärderna inte till för att rädda torsken. Nu behövs drastiska åtgärder ifall torskbeståndet ska repa sig, anser miljöorganisationen.

– Det snabbaste och lättaste sättet att hjälpa torskbeståndet är att sätta stopp för överfisket. Fångstkvoterna har på grund av politiska beslut justerats så att de upprepade gånger överskrider de vetenskapliga rekommendationerna, säger Ovaska.

Mindre gifter i strömmingen

WWF:s fiskguide innehåller också ljusglimtar. Halterna av persistenta organiska miljögifter i till exempel strömmingen har minskat stadigt de senaste åren. Den strömming som fångas i Bottniska viken och Finska viken innehåller numera hälften mindre PCB och dioxiner än i början på 2000-talet, vilket innebär att gifthalterna inte längre överskrider EU:s gränsvärden.

– Strömmingsfisket är hållbart, men allt färre äter strömming. Största delen av fångsterna tjänar som foder på pälsdjursfarmer eller fiskodlingar, säger Ovaska.

Utöver torsken ligger även ålen risigt till. WWF varnar för att många japanska restauranger serverar utrotningshotad ål till sina kunder.

– Ålen är rödlistad och ytterst utrotningshotad i hela världen. Det är sanslöst att man tillåter fiske av ål under rådande omständigheter. Då ålen blir utrotad upphör också ätandet av ålen, säger Ovaska.

WWF rekommenderar att det lönar sig att välja MSC- och ASC-certifierade fiskarter ifall man vill försäkra sig om att äta endast hållbara fiskarter. WWF:s nya fiskguide finns endast på finska på webbsidan wwf.fi/kalaopas/

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03