Östersjöns riskvrak ska saneras

Löjtnant och dykare Jesse Kaiosmaa ombord på gränsbevakningens fartyg Turva med undervattenroboten som används för att undersöka vrak. Bild: Niklas Tallqvist

Flera äldre vrak i Östersjön är sköra och risken är stor för oljeläckage. Nu har miljöministeriet bestämt att riskvrak ska saneras.

Det är en vacker sommardag i Helsingfors. Miljöministeriet och Finlands miljöcentral har bjudit in medier ut på havet för att presentera deras nya program för vattenskydd. Vi åker ut med gränsbevaknin...