Östersjöns problem ska bli skum i ölstopet och bubblor i mineralvattnet

Blåstång kan fungera som råvara för bryggeri- och livsmedelsindustrin. Bild: HBL-arkiv

Företaget Origin by Ocean testar alger från Östersjön som råvara för bryggeriindustrin. På sikt kan vi bli globalt marknadsledande, säger Mikael Westerlund.

Det går att förädla alger från Östersjön för att producera förtjockningsmedel och exklusiva sockerarter som bland annat bryggeri-, livsmedels- och kosmetikindustrin kan utnyttja. Origin by Ocean, ett uppstartsföretag inom algförädlingsteknik, ska i samarbete med Hartwall testa hur algerna kunde komma till nytta inom produktionen av öl och mineralvatten.

– Vi talar om egenskaper som hurdant skum som bildas på ölet när det tappas upp, och hur snabbt skummet försvinner eller stannar kvar eller hur stora bubblorna blir i mineralvatten, säger Mikael Westerlund, som titulerar sig Chief Business Activcist på Origin by Ocean.

I pilotskedet ska företagets anläggning kunna ta emot 80 000 ton marin biomassa om året. Bioraffineringen ska ge 10 000 ton slutprodukter av åtta olika slag. Hittills har man slutit avtal med Valio och Hartwall, och fler lär vara på gång.

Utbudet borde vara garanterat, givet Östersjöns tillstånd av övergödning och algproduktion, men trots det ska man gå in för att odla blåstång i samarbete med vattenägare. Efterfrågan är det heller inget fel på: bryggeriindustrin behöver stora mängder förtjocknings- och sötningsmedel.

– Det vi kan bidra med är nya, biologiska alternativ och råvarukällor. Marknaden väntas växa de närmaste femton åren. På sikt kan vi bli globalt marknadsledande, säger Westerlund.

Kalle Järvinen, vd på Hartwall, säger i ett pressmeddelande att det vore fenomenalt om produktutvecklingen kunde tackla Östersjöns övergödningsproblem.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning