Östersjön påverkas av vad vi väljer att äta – klimatförändringen kan leda till ökad livsmedelsproduktion i Norden

Framtidens utmaning är att kombinera livsmedelsproduktionens och havsmiljöernas målsättningar. Urbaniseringen och den tekniska utvecklingen inom energiproduktionen gör det lättare att nå Östersjöns miljömål. Å andra sidan kan en ökad efterfrågan på animaliska proteiner sätta käppar i hjulet.

Östersjöns ekosystem är känsligt för störningar. Förändringar i klimatet, föroreningar i havet och användningen av naturresurser påverkar havsekosystemets funktion och struktur.

Enligt prognoser kommer klimatuppvärmningen att försämra lantbruksförutsättningarna i flera delar av världen som just nu har en stark livsmedelsproduktion. Det kan leda till ökat fiskeri och lantbruk i Östersjöområdet.

– Det viktigaste bekymret för nuvarande och kommande beslutsfattare är hur livsmedelsproduktionens mål och målen som gäller havsmiljöer ska gå ihop. Att skydda Östersjön är inte helt och hållet upp till oss, utan klimatförändringen och de globala samhällsförändringarna påverkar hur stora utmaningarna blir, säger professor Kari Hyytiäinen från Helsingfors universitet i ett pressmeddelande.

Kari Hyytiäinen, professor på Helsingfors universitet, belyser utmaningen med att få till stånd ett friskt Östersjön samtidigt som man tillgodoser livsmedelsproduktionens målsättningar och efterfrågan på mat. Bild: Helsingfors universitet

Klimatförändringen kommer troligen att öka urlakningen av näringsämnen från avrinningsområden.

– Det gör det svårare att bekämpa övergödningen och att nå de gemensamma miljömål som beskrivs i Helcoms verksamhetsplan för Östersjön , säger Hyytiäinen.

Förändringar i folkmängd och konsumtionsvanor styr havsekosystemets tillstånd – kanske till och med mer än klimatförändringen, menar Hyytiäinen.

– Om vi till exempel börjar äta mer hälsosamt minskar näringsbördan märkbart, vilket på lång sikt gör det lättare att få havet i gott skick.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00