Östersjön får faktablad om klimatförändringen – som forskare väntat på länge

Klimatförändringarna påverkar Östersjön på många sätt. När vattnet blir varmare och salthalten minskar berörs ekosystemen. Om det går ut över undervattensnaturens mångfald kan det försvaga havets roll som kolsänka, vilket kan försnabba klimatförändringen, men detta är fortfarande ett nästan outforskat område. Bild: Niklas Tallqvist/HBL-arkiv

Vattnet blir varmare och istäcket mindre med många följder för havet. Det framgår av en sammanställning av hur klimatförändringarna påverkar Östersjön.

Östersjökommissionen Helcom och omkring hundra forskare inom nätverket Baltic Earth har utarbetat ett faktablad som på ett överskådligt sätt förklarar hur klimatförändringarna påverkar livet i och omkring Östersjön.

Syftet med dokumentet är att ge beslutsfattarna tillgång till de senaste vetenskapliga rönen på området och kunna bilda sig en uppfattning av hur havet kommer att påverkas i framtiden. Likaså ska allmänheten lätt kunna ta till sig kunskapen om hur Östersjön förändras med klimatet.

Bland annat framgår att havstemperaturen har stigit under de hundra senaste åren och den förväntas fortsätta med det så att "normala vintrar" i slutet av seklet är så gott som isfria i Östersjön.

Klimatförändringarna beräknas höja världshavens vattennivå, men i Östersjön mindre än i genomsnitt globalt. Hittills har landhöjningen i Bottenviken varit snabbare än havsytan stigit lokalt.

Vidare kommer istäcket fortsatt att minska. Alla de här förändringarna påverkar ekosystemen, allt från övervintrande fåglar till näringsväven under ytan, inklusive fiskbestånden. Därmed påverkas också förutsättningar för fiske och sjöfart.

Alf Norkko, Östersjöprofessor vid Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet, är nöjd med att Helcom har tagit fram ett lättfattligt faktablad.

– Vi har verkligen väntat på ett dokument som belyser hur klimatförändringarna påverkar Östersjön regionalt, säger han.

Norkko påpekar att de vetenskapliga rön faktabladet stödjer sig på preciseras hela tiden i och med att forskningen går framåt i ilfart. Helcom ska uppdatera sitt dokument med sju års mellanrum.

– Det är lite olyckligt med så långa intervaller då forskningen går framåt mycket snabbare. Det saknas fortfarande mycket kunskap, som hur värmeböljor påverkar havets ekosystem. Det vore viktigt att betjäna samhället med insikter som bygger på de senaste rönen, säger han.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning