Östersjön ett ungt hav med många problem – sötvattensarter vinnare när det växer upp och blir varmare

Projektet Håll skärgården ren har bidragit till att båtförare inte längre skräpar ner lika mycket i Östersjön. Bild: Ari Sundberg/SPT

Östersjön är ett ungt vatten i uppväxtfasen. Det är av största vikt för både havet och människan att vi fattar beslut och gör val som skyddar vårt närhav.

Det går att med blotta ögat se att Östersjön förändrats de senaste decennierna. Det säger flera av de experter som samlades för att diskutera vårt havs framtid i Björneborg under Finlandsarenan....