Österns pärla mister sin lyster

När drömmen om ett liberalare Kina krossas är Hongkong en barometer. Taiwan nästa?

I dag råkar jag befinna mig i Hongkong, förutsatt att resan gått bra. Under de senaste tio åren har jag gjort den resan årligen och så småningom blivit bekant med den asiatiska metropolen. Hongkong är en märklig stad med en ännu märkligare historia. Från en opiumhåla och kolonial ingångshamn för brittisk handel till en modern storstad med sju miljoner invånare, återgick den till kinesisk överhöghet 1997. Men staden skulle behålla sin brittiska lagstiftning och sin autonomi under femtio år.

Stadens sista brittiska guvernör Chris Patten, sedermera Lord Patten of Barnes, brukar underhålla sina vänner med anekdoter om sina möten med lokala myndigheter och med kommissarierna från Peking. Jag minns en middag hemma hos honom i London då han berättade hur han fick syndernas förlåtelse av Peking efter de hårda avtalsförhandlingarna. Efter att ha varit måltavla och beskylld för att fara i väg med stadens skatter byttes tonfallet abrupt när Patten utnämndes till EU:s utrikeskommissarie ...

Hongkong har spelat en betydande roll i industrialiseringsprocessen på det kinesiska fastlandet. När Kina övergick från en statsdirigerad ekonomi till dagens blandekonomi, var det ofta företagare från Hongkong (och Taiwan) som stod för teknologin och kapitalet. Men det är länge sen, i dag utgör stadens andel bara cirka tre procent av Kinas bnp. Kanske det är en av orsakerna till att man i Peking förefaller ha förlorat respekten för stadens särställning.

Den allt överskuggande diskussionen i dag gäller det växande trycket på de autonoma institutionerna i Hongkong. Steg för steg agerar Peking för att inskränka på den demokrati som enligt fördraget från 1990-talet talar om "ett land, två system". Hongkongs egna, delvis demokratiskt valda, politiker är splittrade mellan Peking-försvarare och demokrater. När unga självständighetsivrare demonstrerar tycks det göra Peking speciellt nervöst. Mönstret från Tibet och uigurernas "omskolning" upprepas.

När en bokhandlare och en affärsmagnat försvann i Hongkong för att senare dyka upp i kinesiska fängelser förstod många vad klockan var slagen. På ett sätt allvarligare var att Hongkongs egna myndigheter drog in visum för Financial Times' Asien-korrespondent. Tidningspressen i staden ägs redan av Peking-vänliga entreprenörer. Självcensuren har brett ut sig och man talar om "mainlandisation", fastlandisering, ett uttryck som ger en finländare obehagliga associationer.

Investerare och affärsmän har noterat allt detta. När den lagbundna ordningen urholkas förlorar Hongkong sin forna lyskraft för dem. När drömmen om ett liberalare Kina krossas är Hongkong en barometer. Taiwan nästa?

I staden fortsätter kommersen, stränderna fylls ut för nya motorvägar och skyskrapor. Vinterdagen är grådaskig, på sommaren blir hettan olidlig när de tätt byggda husen utestänger havsvindarna. I januari är staden vackrast när ljusen och reklamskyltarna tänds runt Victoria Harbour. – Sannolikt mitt sista besök i ett autonomt och halvdemokratiskt Hongkong.

Pär Stenbäck minister

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46