Österbottens "livsnerv" riksåttan behöver nya omkörningsfiler – ny arbetsgrupp ska driva frågan

Mikko Ollikainen (SFP) säger att riksåttan är speciellt viktig för Österbotten, men att han vill jobba för att förbättra hela den 626 kilometer långa vägen. Bild: Jonatan Sparv/SPT

En grupp med riksdagsledamöter som driver frågor kring riksväg 8 har skapats. Mikko Ollikainen (SFP) fungerar som ordförande för gruppen. Han kallar riksåttan för Österbottens livsnerv.

Riksväg 8 har stor betydelse för Finlands näringsliv och ekonomi. För att trafiken på vägen ska löpa så smidigt som möjligt behövs förbättringar.

– För Österbotten är riksåttan livsviktig. Eftersom det inte går någon järnväg längs kusten är det en grundförutsättning för folk som pendlar till arbetet, men framför allt för exporten, att riksåttan är i gott skick, säger Mikko Ollikainen, riksdagsledamot för SFP.

Fler omkörningsfiler behövs

Enligt Ollikainen krävs bland annat förstärkningar av vissa broar på riksvägen. Detta på grund av de tunga transporterna som rör sig på vägen.

– Dessutom borde den breddas på vissa ställen, till exempel vid Närpes. Det är jättebra att det byggs omkörningsfiler norr om Vassorfjärden (cirka 25 kilometer norr om Vasa). Det partiet av vägen har varit en flaskhals. Överlag behöver vägen fler omkörningsfiler.

Även vintervägunderhållet kan förbättras, menar Ollikainen.

Ny grupp ska få förbättringar till stånd

Ollikainen har på egen hand skrapat ihop en grupp med riksdagsledamöter som vill driva frågor kring riksåttan. Tanken med gruppen är att förslagen om förbättringarna av vägen ska förmedlas till varje parti via gruppmedlemmarna. På så vis ska behoven av förändringar konkretiseras på ett bättre sätt än tidigare.

Är det främst Österbotten som driver frågor kring riksåttans betydelse?

– Visst är riksåttan speciellt viktig i Österbotten, eftersom den binder ihop hela landskapet från norr till söder. Men jag har märkt att det finns starka lokala intressen även på andra håll, till exempel i Raumo, säger Ollikainen.

Han betonar att det viktigaste är att riksåttan som helhet förbättras. Han är glad att sju riksdagsledamöter deltog i seminariet kring riksvägen på tisdagen.

Riksåttan nämns inte uttryckligen i det nya regeringsprogrammet, men finns med i den tolvåriga trafikplaneringsplanen.

– Vi ska se till att riksåttan har en synlig plats i den tolvåriga planen. Utmaningen är, som alltid när det gäller nya projekt, finansieringen, säger Ollikainen.

Egen förening

Riksåttan rf är en förening som driver förbättringar och åtgärder för riksväg 8. Landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten är medlemmar i föreningen, som även består av kommuner längs riksvägen och intresserade föreningar.

De olika landskapen turas om att vara ordförande för föreningen i perioder på två år. För tillfället fungerar Österbottens förbund som ordförande.

Engagemang viktigt för konkreta förbättringar

Kaj Suomela, landskapsdirektör vid Österbottens förbund säger att det är bra att riksdagsledamöterna tagit initiativ och skapat en grupp för frågor som rör riksåttan.

Kaj Suomela, landskapsdirektör vid Österbottens förbund, tycker det är bra att riksdagsledamöter har skapat en grupp som bevakar frågor gällande riksåttan. Bild: Jonatan Sparv/SPT

– Det är bra att den finns en grupp individer som är engagerade och intresserade av riksåttans betydelse. Det gör det lättare för oss att samarbeta och kommunicera med riksdagen. Jag tycker det är ett steg framåt, säger Suomela.

Han är också nöjd över att det nu finns pengar till konkreta investeringar, som till exempel omkörningsfilerna norr om Vassorfjärden.

– Det viktigaste är att göra vägen tryggare. Om den blir tryggare blir den även snabbare.

Suomela talar, precis som Ollikainen, om bristen på omkörningsfiler som ett problem. Få omkörningsfiler kan ge upphov till förhastade beslut i trafiken, vilket i sin tur kan leda till livsfarliga situationer.

– Folk ska inte behöva bli stressade bakom en långtradare. De ska veta att det snart kommer en omkörningsfil.

Riksväg 8 finansieras helt och hållet av staten. Riksåttan rf:s uppgift är att ta fram konkreta förbättringsförslag och se till att det finns planer till beslutsfattande i riksdagen.

– Det är viktigt att vi har god kontakt med trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin, säger Suomela.

Är 626 kilometer lång och sträcker sig från Åbo till Limingo söder om Uleåborg.

Över 850 000 invånare bor längs med riksåttan.

Vägen är viktig för Finlands export och ekonomi. En positiv utveckling av vägen stärker den ekonomiska utvecklingen i landet.

Trafikmängden på riksåttan överskrider bestämmelserna för när en väg ska vara fyrfilig på många ställen.

Upp till 10 000 specialtransporter färdas längs med riksåttan årligen.

Det finns ingen järnväg längs kusten, viket innebär att all trafik går på landsvägarna.

Ungefär 40 procent av Finlands varuexport går via hamnarna vid västkusten.

Källa: Riksåttan rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning